NRK Meny
Normal

Har sendt brev til departementet: Vil ikke flyttes fra Bodø

Kommunene i Sør-Troms vil ikke bytte fra 110-sentralen i Bodø til Tromsø. – For dyrt, mener de.

Harstad

Harstad og resten av kommunene i Sør-Troms ønsker ikke å bli en del av 110-sentralen i Tromsø.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

– Vi reagerer i all hovedsak fordi dette vedtaket vil påføre oss årlige kostnader på opp mot to millioner kroner. Dette er jo penger som skal gå til det lokale brannvesenet, og brukes både til trening, vedlikehold og utstyr. Det er grunnen til at vi er lite fornøyd med dette vedtaket, sier ordfører i Ibestad og leder av Sør-Troms regionråd Dag Sigurd Brustind.

Mot kommunes vilje har Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) vedtatt år flytte nødmeldetjenesten for disse kommunene. Det betyr bortimot en fordobling av utgiftene til nødmeldetjenesten.

– Hvorfor koster det så mye?

– Grunnen til det er jo at Troms blir for lite. Det er 163.000 mennesker. Nå ser det ut som om det blir tre sentraler i Nord-Norge, mens det i utgangspunktet skulle vært to – eller kanskje bare én. Grunnen til det igjen er at vi deler på kostnadene, så hver kommune betaler sin del av kostnaden ved sentralen, sier Brustind.

(Artikkelen fortsetter under)

Dag Sigurd Brustind

Ordfører i Ibestad og leder av Sør-Troms regionråd Dag Sigurd Brustind.

Foto: Nils Mehren / NRK

Kommunene i Sør-Troms aksepterer ikke flytting av tilknytning til 110-sentralen fra Bodø til Tromsø, og i et felles brev til Justis- og beredskapsdepartementet ber de om at vedtaket revurderes.

– I dag er vi tilknyttet Salten, og det fungerer veldig godt, og er til en kostnad som vi mener er fornuftig.

Brustind håper brevet til departementet fører til at det kan bli gjort en ny vurdering i saken.

– Det er en mulighet at det blir færre sentraler i Nord-Norge, så mener vi at departementet ikke kan pålegge oss dette når det påfører oss så store økonomiske utgifter. Eventuelt må direktoratet tilføre oss penger slik at vi kan betale for dette.