Normal

Denne boreriggen har satt ny norgesrekord

Gruveselskap i Finnmark kan sitte på metallforekomster for flere milliarder kroner.

Nussir

Ved denne boreriggen har selskapet kommet seg ned på 1079-meters dyp.

Foto: Øystein Rushfeldt

– Vi har slått ny norgesrekord i dypboring på land og funnet igjen Nussir-forekomsten på 1079 meters dyp. Da har vi slått den forrige rekorden fra 1983 på Sulitjelma i Nordland, sier direktør i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt.

Han mener selskapet med det nye funnet har bevis på at forekomsten nå er større enn det de har kunnet bevise tidligere. Selskapet har boret i 28 dager i strekk gjennom selskapet Arctic Drilling fra Finland.

– Vi har bare ett borehull på dette dypet, men hele utstrekningen kan bety en dobling av størrelsen, sier han.

Milliardverdier

Øystein Rusfeldt

Direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, er henrykt over det nye funnet.

Foto: Robin Mortensen

Ifølge direktøren i selskapet kan det bety at det kan være gruvedrift i området i flere generasjoner.

Tidligere hadde selskapet et 25-30 års-perspektiv på gruveaktiviteten i området. Nå mener direktøren at de kan snakke om et mulig 100-års perspektiv.

– Et slikt hull kan ha halvannet til to milliarder metallverdier i bakken. Får vi flere slike påvisninger i dypet, så kan vi snakke om pluss 10 milliarder, mener han.

Venter på departement

1042 rekord
Foto: Nussird

Kobberprosjektet i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark kan gi sårt tiltrengte arbeidsplasser og store ringvirkninger i landsdelen.

Men gruvemotstanderne frykter for livet i Repparfjorden, og både reindrifta i området og Sametinget har fremmet innsigelser mot planene.

Saken lå lenge til behandling i Miljøverndepartementet, før Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtok saken da Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringskontorene etter stortingsvalget i fjor høst.

Blir sjødeponi tillatt i Kvalsund er Nussir fortsatt avhengig av en utslippstillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne sette i gang.

– Denne saken er nå til behandling i departementet, og vi ønsker derfor ikke å kommentere saken. Vi skal gjøre en helhetsvurdering og avveie ulike interesser og faglige råd. Vi kan heller ikke si når vi vil ta en avgjørelse i saken, sier statssekretær Per Willy Amundsen.

– Enorme ødeleggelser

Natur og Ungdom mener det nye funnet er et godt argument for å ikke sette igang gruvedriften enda.

Andrea Sofie Aasvang

Andrea Sofie Aasvang i Natur og Ungdom

Foto: Privat

Andrea Sofie Aasvang sier hun frykter de nye funnene skal føre til at man blir enda mer ivrig med å starte opp.

– Hvis det viser seg at de nye forekomstene kan føre til drift i 100 år, så vil jo miljøkonsekvensene bli enda større. Hva kommer til å skje da, spør hun?

Aasvang mener at drift i et 100-årsperspektiv definitivt vil bety å si nei til Repparfjorden som laksefjord.

– Sjødeponi er jo dessuten den billigste måten å bli kvitt avfallet på. Vi mener man derfor man må vente til man finner bedre deponialternativer, sier Aasvang.