Har plass til pasienter i kommunen

Tromsø kommune er klar til å ta i mot utskrivningsklare pasienter når UNN stenger flere avdelinger i forbindelse med jul og nyttår. Kommunen har i mange år fått kritikk for å ikke ta imot pasienter som er friske nok til å bli utskrevet fra sykehus. Leder av helse- og velferdskomiteen, Gunhild Johansen, sier at opprettelsen av Mellomveien Bo- og rehabiliteringssenter bidrar til at situasjonen er bedre nå enn tidligere.