Har observert mer polartorsk

Det er registert mer polartorsk i år enn i fjor, opplyser Havforskningsinstituttet. Polartorsken er en arktisk bestand i torskefamilien, som har hatt i tilbakegang i Barentshavet dei siste 25 årene, men meldes fra forskningsfartøyet Eros å stå i stimer og langs havets bunn. Havforskingsinstituttet sier dette kan være en liten renessanse for denne hardt pressede bestanden.