Har ingen tillit til Statens strålevern

Statens strålevern og Nussir har i nesten ett år hatt dialog om hittil ukjente radioaktive utslipp som følger av gruvedrift i Repparfjorden. Nå kreves det at regjeringen kommer på banen.

Torulf Olsen

Torulf Olsen krever på vegne av tre interesseorganisasjoner en 'time-out' i Nussirs kobberprosjekt i Kvalsund kommune.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er helt klart at Statens strålevern har vurdert at uran- og thorium-utslippene vil overstige det som er lovlig i Norge, og da er det uholdbart at man driver en polemikk med Nussir uten å informere offentligheten, sier Torulf Olsen om dialogen mellom Nussir og Statens strålevern.

Olsen uttaler seg på vegne av Vest-Finnmark Jeger og Fiskeforening, den sjøsamiske fangst-organisasjonen Bivdi og foreningen Repparfjord, Nei til dumping i sjø.

Det var NRK som tirsdag kunne avsløre at Nussir og Statens strålevern har en til nå hemmelig dialog om uran- og thorium-innblandinger i de massene som etter planen skal dumpes i Repparfjorden i Kvalsund kommune.

Plikter å informere

Torulf Olsen mener man gjentatte ganger han sett at Nussir ikke tar miljøkonsekvensene på alvor. Med det i tankene syns Olsen det er urovekkende at heller ikke Statens strålevern gjør offentligheten oppmerksom på problemstillingen.

– Vi har ingen tillit til at Nussir og Statens strålevern vil ufarliggjøre Nussirs planlagte radioaktive utslipp gjennom dialog, sier Olsen.

Han syns det er overraskende og skremmende å se hvor dårlig informasjonen flyter mellom forvaltningsnivåene som skal sørge for at politikerne tar opplyste beslutninger.

– Jan Tore Sanner har godkjent dette industriprosjektet på en fullstendig sviktende grunnlag viser det seg, mener Olsen.

Krever «time-out» for Nussir

Han vil nå ha svar på flere spørsmål i saken. Blant annet lurer han på om Hammerfest og Kvalsund kommune er gjort kjent med problemstillingen.

– Og hvis ikke, hva akter de da å gjøre, spør Olsen.

Repparfjord

Det skaper reaksjoner at verken Statens strålevern eller Nussir har informert offentligheten om strålefare i utslippene som skal dumpes i fjorden.

Foto: Allan Klo

Han mener lokalbefolkningen som høster av naturen, og også driver næring i naturen, har krav på innsyn og fakta i saken.

– Vi krever nå at regjeringen griper direkte inn og tar «time-out» for Nussir, samt ber Statens strålevern om en redegjørelse, sier Olsen.

– Dette bør være slutten for sjødeponi

Fylkestingspolitiker og sentralstyremedlem i Venstre Trine Noodt er enig med Torulf Olsen, og mener den nye informasjonen om radioaktivt utslipp bør bety slutten for det planlagte sjødeponiet.

Trine Noodt

Dette bør være spikerne i kista for sjødeponi i Repparfjorden, mener Trine Noodt i Venstre.

Foto: Robin Mortensen

– Jeg mener de utredningene som allerede foreligger tilsier at sjødeponi burde være uaktuelt. Mange har jo vært uenig i det, men jeg håper at dette betyr at man kan sette en strek for hele sjødeponiet, sier Trine Noodt.

– Ingenting unormalt

Norges geologiske undersøkelse har de siste årene kartlagt Nord-Norge i leting etter mineraler. Ifølge lagleder Henrik Schiellerup er det ingenting som tyder på unormalt høye eller farlige forekomster av radioaktive stoffer i Repparfjord.

– Uran og thorium har vi all berggrunn i Norge, i forskjellige verdier. I de aller fleste tilfeller er ikke dette problematisk. Enkelte plasser har vi verdier som gjør at vi må være forsiktige med hvordan vi bruker områdene, sier Schiellerup.

– Vi har gjort vurderinger i hele Finnmark, og det er ingenting som tyder på at det er forhøyede verdier av disse stoffene i Repparfjorden, sier Schiellerup.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra Statens strålevern.

Torulf Olsen om svevestøv - Video