NRK Meny
Normal

Har ikke tro på 70-sone

Politimester Truls Fyhn i Troms har ikke tro på at lavere fartsgrense i Lavangsdalen vil gjøre veien mindre ulykkesutsatt.

Video Truls Fyhn om trafikkulykken i Troms
Foto: Nyhetsspiller

Fyhn vil heller ha midtdeler, og han er skeptisk til politikerne som vil innføre hastevedtak etter dødsulykka på fredag.

Vil ha midtdeling

Det er ingenting som tyder på at fart spilte noen rolle i ulykka. Lavangsdalen en strekning på 16-17 kilometer er en meget god veistrekning der det er dels 80, dels 90 og dels 70 i fartsgrense.

– Hvis det bare er snakk om fartsmåling og gjennomsnittsmåling og slike ting, så er jeg skeptisk, sier Truls Fyhn. Det oppfatter jeg som et forsøk på å vise politisk handlekraft, men som neppe får noen betydning.

– Jet tror ikke man løser noe som helst med ensidig å treffe tiltak som går på fart. Jeg syns man må bevare roen og ikke bli hysterisk i forhold til akutte og umiddelbare tiltak. Hvis man mener alvor med trafikksikkerhet må man tenkte langsiktig og være villig til å betale mye mer enn man hittil har vært villig til.

– Jeg tror at et system med midtskille av veg er noe av det mest fornuftige man kan gjøre. Det ligger vi langt tilbake sammenliknet med for eksempel Sverige, sier Fyhn.

Etterforsker fortsatt

Fyhn sier de tekniske undersøkelsene ikke er ferdige. Alle avhør er heller ikke ferdige. Men han håper alle rapporter skal foreligge i løpet av kort tid.

Når det gjelder hovedspørsmålet om hvorfor denne bilen kom over i motsatt kjørebane og kolliderte med bussen - om vi får svar på dette spørsmålet vil jeg ikke ha noen sterk formening om, men jeg håper vi kan få noen indikasjoner.

– Må snu alle steiner

Anne Marit Bjørnflaten

Stortingsrepresent Anne-Marit Bjørnflaten(Ap) vil jobbe for å sikre vegen i Lavangsdalen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det er nettopp avsluttet et prøveprosjekt med gjennomsnittsfartsmåling på tre strekninger på Østlandet. På disse strekningene er gjennomsnittsfarta redusert med fra 2,7 kilometer i timen til 10,2 kilometer i timen. Det betyr en reduksjon i antall drepte på 35 prosent.

– Vi er nødt til å snu alle steiner. Det sier stortingsrepresentant Anne-Marit Bjørnflaten(Ap). Hun viser til prosjektet på Østlandet og mener gjenomsnittsfartsmåling kan være veien å gå på E8.

–Dette er antakeligvis et av tiltakene som vil fungere best og som ganske raskt kan la seg innføre for å sikre vegen. Hun mener dette er et tiltak som på kort sikt bør iverksettes i Lavangsdalen.

Bjørnflaten, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, mener at man på lengre sikt bør vurdere andre typer tiltak, som midtdelere.

– Dette er tiltak som vil ta lengre tid fordi vegen må utvides for å kunne etablere midtdelere.

Det er viktig at vi prioriterer denne strekninga med tiltak både på kort og lang sikt som reduserer risikoen for alvorlige ulykker.