NRK Meny
Normal

– Naturvernforbundet er jo kjente sjødeponimotstandere

Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri er ikke bekymret for at EU skal stoppe norske gruveutslipp i fjorder, slik Naturvernforbundet håper.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

Sydvaranger gruve har utslippstillatelse til å dumpe flere tonn salpetersyre, Drimax 1235 og Magnafloc årlig i Bøkfjorden.

Foto: Arnestein Jensen / NRK

Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri er ikke bekymret over at gruveutslipp i norske fjorder skal bryte med EUs regler.

Samtidig prøver Naturvernforbundet å bruke EUs vanndirektiv for å forby gruveindustriens sjødeponier.

Elisabeth Gammelsæter

– Naturvernforbundet er jo kjente sjødeponimotstandere, sier generalsekretær i Norsk Bergisdustri, Elisabeth Gammelsæter.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Norsk Bergindustri mener et forbud vil utradere mye av deres virksomhet, men generalsekretær Elisabeth Gammelsæter er likevel ikke så bekymret.

– Vi, og norske myndigheter, oppfatter jo at norsk sjødeponipraksis er i tråd med EUs regelverk, og det er jeg trygg på at er riktig.

– EU-direktiv brytes

Like før jul ble det kjent at Naturvernforbundet vil ha prøvd norske gruveselskapers praksis med å dumpe avfall i sjøen opp mot EUs vannregelverk. De mener forurensinga fra sjødeponeringa gjør at EU-direktivet om vannkvalitet brytes.

Og ifølge Mads Løkeland i Naturvernforbundet er noen av de verste regelbruddene i Finnmark.

Mads Løkeland

Mads Løkeland i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

– Ja, det største og mest alvorlige i dag, det er jo utslippet i Bøkfjorden, fra Sydvaranger Gruve. Og tilstanden i Bøkfjorden registrert som dårlig, på grunn av dette utslippet i forslaget til vannforvaltningsplan.

– Men det er ikke lagt inn noen forslag til tiltak, så vi mener at tiltaket må være å stanse utslippet, sier Løkeland.

EU's vanndirektiv

2015 er året da Norge skal ha på plass et klassifiseringssystem for vann på linje med det resten av EØS-området har. Vannet skal være rent og pent, og da vil en allerede forurenset fjord som Bøkfjorden komme i fokus.

EU's vanndirektiv gjør at Norge har ett år på seg til å dokumentere at vannkvaliteten i fjordene holder god nok standard.

For de fjordene som har eller kan få sjødeponi, vil dette stille sterke krav til utslippene. Naturvernforbundet sier det er et skrikende behov for å forbedre tilstanden i slike fjorder i Norge, der Bøkfjord regnes som en av de verst utsatte.

– Gamle argumenter

Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri mener derimot at naturvernerne kommer med gamle argumenter som tidligere har blitt avvist av norske miljømyndigheter.

– Naturvernforbundet er jo kjente sjødeponimotstandere. Så de benytter vel enhver anledning for å få fremmet sitt standpunkt i så måte, sier Gammelsæter.