Har fått tilbud om å bli den første kvinnelige presten i prostiet, vil tenke seg om

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har tilsatt Julie Schjøth som sogneprest i Nordreisa sogn i Nord-Troms prosti. Men Schjøth vil bruke litt tid før hun bestemmer seg.

Julie Schjøth
Foto: Privat

Julie Schjøth sier til NRK hun er takknemlig for å ha fått tilbudet, og at hun vil bruke den tida hun trenger på å bestemme seg for om hun sier ja til stillinga.

Dialog med arbeidsgiver

Schjøth sier hun vil ha en dialog med arbeidsgiveren før hun bestemmer seg.

Hennes kandidatur til stillingen har nemlig vært omstridt, ettersom det læstadianske miljøet har vært svært lite villig til å godta en kvinnelig prest.

– For oss er det uaktuelt å benytte oss av gudstjenester med en kvinnelig prest. Vi vil ikke anse det som vår gudstjeneste, sa predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms, Nils Einar Samuelsen til NRK for noen dager siden.

Deres syn er at en kvinne ikke kan være prest i deres menighet i henhold til Guds ord.

Stillingen som prest i Nordreisa som er én av de seks menigheter i Nord-Troms prosti, har stått ledig i to år.

Forskjellige prester har vikariert i stillingen. Sammen med Schjøth har to menn stått på søkerlista.

Eneste prosti uten kvinnelig prest

Av 100 prosti i Norge i dag, er Nord–Troms det eneste som aldri har hatt en kvinnelig prest. Blant annet ble det ikke ansatt en kvinnelig prest i Skjervøy for fem år siden

– Menighetens holdninger må respekteres, sa leder for menighetsrådet, Øyvind Isaksen den gang.

Anne Skoglund, som var den første kvinnelige presten i et annet prosti med et sterkt læstadiansk miljø, nemlig Alta, bekrefter at det er tøft å gå inn som kvinnelig prest hvis man ikke er ønsket. Hun ble ordinert i 1992.

– Det var sterke krefter som forsøkte å forhindre min ordinasjon, sa hun til NRK tidligere i dag.