Har du sett «casanova-jerven»?

Forskerne håper den driftige jerven er i livet ett eller annet sted.

Jakten på jerven

Her samler forskerne prøver fra jerveekskrementer for å finne «Nordreisahannen».

Foto: Vegar Pedersen/Statens naturoppsyn

Jervebestanden er truet.

Rovdata registrerer derfor jervens adferd.

I 2007 ble en jervehann kalt «Nordreisahannen» merket” i Troms. Siden da har forskerne fulgt hans ferd ved å analysere DNA-prøver fra jervens etterlatenskaper og hår.

Han har vist seg å være en utholden krabat som beveger seg fra innerst i Reisadalen nasjonalpark og nær kysten i Sørstraumen i Kvænangen i Nord-Troms.

– Vi ser at han fra 2007 til 2011 har beveget seg over et område på 2500 kvadratkilometer, forteller genetiker Øystein Flagstad i Rovdata til NRK.

Far til fem kull?

På ferden har han opplagt også truffet på en del jervetisper.

– Han er en dominerende type og kan være far til fem kull som i 2010 ble født innen territoriet hans. Det er i så fall imponerende, mener Flagstad og mener at to kull ville vært mer normalt.

Hittil i år har forskerne ikke funnet spor etter en djerve jerven.

– Vi har analysert et betydelig antall prøver, 46 så langt, fra området hvor han tidligere har regjert. Det er imidlertid for tidlig å slå fast at han er død eller drevet ut av området, men ting kan tyde på at dette er tilfelle, sier Flagstad. Det er for eksempel registrert flere andre hanner som synes å ha etablert seg i jervehannens gamle territorium.

En interessant skapning

DNA-analyser av biologiske prøver fra jerv er et viktig verktøy i overvåkingen av arten i Norge. Sammen med registreringen av antall jervekull som blir født hvert år, gir metoden en god oversikt over bestanden og utviklingen over år.

Den forteller blant annet noe om antallet dyr og dyrenes kjønn, hvor jerven vandrer og hvilke områder den bruker.

Driftige karer som «Nordreisahannen» er derfor takknemmlige for forskerne.

– Han er ekstra interessant i overvåkingssammenheng, konstaterer Flagstad og håper fremdeles at de skal høre fra sjarmøren.