NRK Meny
Normal

– Man skriver ikke budsjett ut fra bilder!

Sju andre aktører fra møtet med Samferdselsdepartementet 1. juli, støtter fylkesråd Grethe Ernø Johansens versjon rundt presentasjonen hennes for tildeling av regjeringspenger i Finnmark.

Sanner og Solvik-Olsen

Her er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h) og statssekretær Per Willy Amundsen på møte i Tromsø 1. juli, for å få innspill på hvordan 1,6 milliarder kroner skal brukes for å kompensere innføring av nye arbeidsgiveravgiftssatser i nord.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Fylkesråd for kultur og samferdsel i Finnmark, Grethe Ernø Johansen (Ap) har fått hard medfart denne uka for en presentasjon hun gjorde i forkant av tildeling av 113 millioner kroner fra regjeringen til Finnmark.

Pengene er kompensasjonsmidler til Finnmark for ulempene flere bransjer får etter innføring av arbeidsgiveravgift.

I forkant av tildelingen holdt Samferdselsdepartementet et møte i Tromsø 1. juli, med representanter fra alle de tre nordligste fylkene.

Her viste Ernø Johansen en Powerpointpresentasjon fra Finnmark fylkeskommune, blant annet med bilder av Polarbase og riksvei 94 i Hammerfest som illustrasjon.

– Inneholdt ikke prioriteringer

Grethe Ernø Johansen med Polarbase i bakgrunnen

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen føler seg forhåndsdømt i saken av sine egne partifeller i Arbeiderpartiet.

Foto: Allan Klo

– Da hun holdt sin presentasjon på møtet 1. juli, fulgte hun presentasjonen som var lagd, og som ikke inneholder noen prioriteringer, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm Varsi i Finnmark fylkeskommune.

Likevel ble Polarbase og Rv94 Hammerfest satt som prioritet 1 og 2 for Finnmark av departementet, da lista over prioriteringer ble offentliggjort 3. september.

Polarbase fikk da 48 millioner kroner i 2014 og 2015 for utvidelse av farleden til basen. Det av en pott på 113 millioner kroner totalt til Finnmark.

Flere har reagert kraftig på at et privateide selskap som går med mange millioner kroner i overskudd, fikk av disse kompensasjonsmidlene.

Viser til Powerpoint-presentasjonen

Powerpointpresentasjon

Slik ser powerpoint-presentasjonen som fylkesråd Grethe Ernø Johansen la fram i møtet med departementet 1. juli i år.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jon Georg Dale, viser til Powerpoint-presentasjonen og et notat fra møtet, når han forklarer regjeringens prioriteringsliste.

Departementet har ikke sagt noe om hvem som har utarbeidet notatet på vegne av dem, men på notatet er prioriteringslista den samme som illustrasjonsbildene i Powerpoint-presentasjonen.

Tidligere denne uka påsto Arbeiderpartiets gruppeleder på fylkestinget, Bente Haug, at fylkesråd Grethe Ernø Johansen, lyger i saken.

Ernø Johansen har i forbindelse med denne saken blitt fratatt det politiske ansvaret videre for tildeling av kompensasjonsmidler til Finnmark.

Torsdag fikk Grethe Ernø Johansen støtte fra andre som var i møtet.

Grethe Ernø Johansen får støtte fra flere hold for sin versjon.

Støtter Ernø Johansens versjon

Følgende aktører som var på møtet 1. juli bekrefter imidlertid at Ernø Johansen ikke spilte inn Polarbase til departementet:

  • Lisbeth Berg-Hansen, stortingsrepresentant, Ap.
  • Torbjørn Naimak, regionveisjef i Statens Vegvesen
  • Per Bjørn Holm Varsi, samferdselssjef i Finnmark fylkeskommune
  • Marit Helene Pedersen, regiondirektør NHO Finnmark
  • Arve Andersen, plan- og utviklingssjef i Kystverket.
  • Line Fusdahl, fylkesrådsleder i Troms fylkeskommune, Høyre.
  • Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø, Troms fylkeskommune.

Torsdag fikk hun i tillegg støtte fra tre uavhengige kilder som var til stede på det aktuelle møtet i Tromsø 1. juli, der Ernø Johansen påstått skal ha ønsket penger til Polarbase.

– Var et innspillsmøte

Line Fusdahl, fylkesrådsleder i Troms for Høyre, sier at det ikke var meningen at man skulle levere prioriteringslister på dette møtet.

Fusdahl

Fylkesrådsleder Line Fusdahl i Troms er en av flere som støtter Ernø Johansens versjon i denne saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det var et innspillsmøte. Derfor er jeg litt forundret over det som nå skjer i Finnmark, uten at jeg har fått med meg hele saken. Men jeg har oppfattet det slik at det var noen som mente at vi sto der og prioriterte, men det gjorde vi i utgangspunktet ikke. Vi kom med ting som var viktig for alle, sier Høyre-politikeren.

Fusdahl har som flere andre gått tilbake for å se om hun har notert noe om inspilliene til Ernø Johansen.

– Jeg har ikke notert noe om Polarbase. Jeg oppfattet både da og på et møte i finanskomiteen på Stortinget at hun er veldig opptatt av etterslepet på fylkesveiene i Finnmark.

– Regjeringen må svare

Fusdahl vil ikke mene noe rundt Polarbase og prioriteringen av det.

– De prioriteringene er det regjeringen som har gjort etter innspillene som har kommet både fra politisk behold, fra næringslivet og fra LO. Jeg tenker at det derfor er regjeringen som må svare på disse prioriteringene, sier fylkesrådslederen i Troms.

Ernø Johansen mener altså at departementet har utarbeidet en prioritert liste for hva midlene skulle gå til ut fra illustrasjonsbildene på Powerpoint-presentasjonen hennes, i stede for å høre på henne.

– Det er altså to ministere, politiske rådgivere, statssekretærer og embetsmenn som ikke har lyttet. Det synes jeg er vanvittig. Man skriver ikke statsbudsjett ut fra bilder, sier hun til NRK.

Til stede på møtet var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner.

Svar fra departementet

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

NRK har i to dager forsøkt å få svar på spørsmål fra departementet for å få klarhet i hva som egentlig har skjedd i saken.

I en e-post fra kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver seniorrådgiver Sissel Mossing følgende:

«Du kan sitere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på følgende:

Basert på innspillsmøte med de tre nordligste fylkene og næringslivet i Tromsø 1. juli har Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt prioriteringer. Det er lagt vekt på innspill fra dette møtet og at prosjektene kan igangsettes i 2014 og 2015.

Vennlig hilsen Sissel Mossing».