NRK Meny
Normal

Har brukt 70 millioner kroner for mye

Tromsø kommune ligger an til et svært stort merforbruk i 2015.

Tromsø

Tromsø sett fra Fjellheisen med hurtigruteskipet «Richard With» på vei til havn.

Foto: Robert Greiner/NRK

– Vi har en vekst i tjenestetilbudet fordi kommunen vokser. Det har blitt økt behov for sosialhjelp, vi trenger å vedlikeholde eiendommene bedre og de rettighetsfestede tjenestene øker innenfor pleie- og omsorg som er stor, forklarer byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Tromsø kommune har et merforbruk på 70 millioner kroner i forhold til budsjett dersom det ikke gjøres innsparinger.

Det viser økonomioversikten etter de første månedene i 2015 som ble lagt fram tirsdag.

Tromsø kommune har hatt en skattesvikt på 10 millioner kroner så langt i år.

– Vi setter i verk en rekke tiltak for å spare 49 millioner kroner resten av året, sier Hilmarsen.

Han mener kommunen likevel har kontroll på økonomien.

Pleie- og omsorg koster mest

En analyse som er gjort av selskapet PwC viser at Tromsø kommune brukte i gjennomsnitt 75 millioner kroner mer i året enn budsjettert i pleie- og omsorgstjenesten. Tallene er fra de siste to årene og ble lagt fram i dag.

Det er flere grunner til dette ifølge analysen. Blant annet:

  • Samhandlingsreformen gir større utfordringer i store byer.
  • Kommunen har flere brukere med ressurskrevende tjenester
  • Det er flere som bor alene

Ut fra den demografiske sammensetningen av befolkningen i Tromsø burde kostnadsnivået vært 80 millioner kroner lavere. Tromsø har en ung befolkning sammenlignet med andre kommuner.

For få langtidsplasser

Analysen fra PwC viser også at kommunen har få langtidsplasser, det vil si sykehjemsplasser. Det fører også til at budsjettet øker. Blant annet betaler kommunen mye penger i dagbøter til Universitetssykehuset Nord-Norge fordi pasientene blir liggende utskrivingsklare på sykehuset.