Håper på Kina-vekst for norsk sjømat

Sjømat Norge øyner håp for at norsk laks og sjømat endelig skal få normal tilgang til det kinesiske markedet.

Fisk

Norge har siden 2010 ikke hatt politisk kontakt med Kina, og det har rammet norsk fiskerieksport.

Foto: Petter Strøm

– Vi setter stor pris på nyheten om normalisering. Dette er en sak som norske myndigheter, enkeltselskaper i næringen og Sjømat Norge har jobbet for i lang tid. Det kan ha stor betydning for utvikling i handel med Kina i de kommende årene, sier assisterende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge til NRK.

Forholdet mellom Kina og Norge skal normaliseres, og landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale. Sjømatnæringen håper at Norge igjen kan konkurrere på lik linje i det kinesiske markedet.

Norsk laks og sjømat opplevde store utfordringer i det kinesiske markedet etter fredspristildelingen i 2010.

– Spesielle veterinære kontroller gjorde at produktene brukte så lang tid at de har vært vanskelig å selge til Kina. Vi har fortsatt hatt en betydelig eksport til Kina, men vi har ikke fått tatt del i veksten i det kinesiske markedet, sier Davidsen.

Norges forhold til Kina har vært svært kjølig siden 2010, da Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske demokrati- og menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010.

Etterspørsel av laks vil øke

Norsk laks og ørret er allerede sterkt etterspurt globalt, og Sjømat Norge tror at etterspørselen vil øke dersom verdens største marked nå åpner opp for mer import. Det vil trolig slå ut som ytterligere økning av lakseprisen og økt produksjonspress.

– Vi har i flere år hatt en ubalanse mellom det som tilbys til verdensmarkedet og det som etterspørres av laks og ørret. Det har vært noe avhjulpet med at man har hatt visse utfordringer med Kina og at Russland har vært helt stengt, men det er åpenbart at dersom disse landene kommer tilbake til markedet, så vil den ubalansen forsterke seg ytterligere, sier Davidsen.