Håper å få bruke omstridte blyhagl allerede i høstens jakt

Jan-Henrik Fredriksen gleder seg sammen med flere hundre tusen jegere over at blyhagl igjen vil bli lovlig, men reaksjonene fra oposisjonen og miljøvernere lar ikke vente på seg.

Jan-Henrik Fredriksen

Jan-Henrik Fredriksen tror han er bare en av flere hundre tusen jegere som gleder seg til å ta i bruk blykuler etter ti års forbud. De er billigere og mer effektiv mener han.

Foto: Anita Føleide

– Det vil forundre meg stort om ikke det er lovlig å jakte med hagl til jakta som begynner, sier stortingsrepresentant for FrP Jan-Henrik Fredriksen. Jakta begynner 10. september.

Sammen med et flertall i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har han torsdag stemt ja til å igjen ta blyhagl i bruk. Dermed blir blyhagl etter alt å dømme gjeninnført 3. februar, når saken skal opp i Stortinget.

Fortsatt ulovlig i våtmarksområder

– Med hånden på hjertet tror jeg at jeg sammen med flere hundre tusen jegere gleder

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson syns det er flaut at blyhagl igjen skal tas i bruk.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

meg over at man skal få en billigere og mer effektiv jakt, sier Fredriksen. En som derimot ikke gleder seg over dagens vedtak er De grønnes Rasmus Hansson:

– Å gjeninnføre miljøgiften bly til naturen er faktastridig, og det stikk motsatte av hva fagfolkene råder oss til, sier han. Men Fredriksen i FrP sier man fortsatt vil ta tilstrekkelig miljøhensyn:

– Vi har vurdert dette. Forslaget som er stemt ja til går ut på at det er et forbud for bruk i myr og våtmarksområder fortsatt, men at man åpner for områder der man kan bruke bly.

Klare regler skal på plass

Det er ifølge Finnmarkspolitikeren retningslinjene som skal på plass, som vil gjøre at det vil ta litt tid før blyhaglet igjen kan felle småvilt.

– Direktoratet trenger nok litt tid på å lage retningslinjer for hvilke områder, og soner det blir tillatt, og hvilke våtmarksområder det skal være forbudt i, sier Fredriksen. Før dagens vedtak i Energi- og miljøkomiteen varslet miljøvernminister Tine Sundtoft at hun ville utsette saken fordi Miljødirektoratet frarådet oppheving. Hansson i De grønne syns det er pinlig at det nå presses gjennom.

– I høringer har et unisont fagmiljø forklart at bruk av blyholdig jaktammunisjon medfører en miljøbelastning, og utgjør en helserisiko for både mennesker og dyr. At komiteen ønsker å gjeninnføre bly i naturen, er for meg totalt uforståelig.

Kan gi hjerneskader

Bellona er også blant dem som reagerer på at forbudet fra 2005 skal oppheves. WHO har inkludert bly på topp ti-listen over miljøgifter som skader mennesker. Selv i små konsentrasjoner er det bevist at stoffer er farlig for mennesker kommer det frem av Miljødirektoratets vurdering.

Forslaget om å oppheve forbudet ble fremmet av Arbeiderpartiet, som samtidig fremmer et forslag i samme komité om «Handlingsplan for en giftfri hverdag». Dette får Karl Kristensen i Bellona til å reagere.

– Bellona mener det er en ufattelig ironi og dobbeltmoral i å fremstille disse to forslagene, attpåtil på samme dag, sier han.