Handlingsplan mot diskriminering

– Harstad må få en handlingsplan mot diskriminering, sier høyrepolitiker Håkon Vahl i Harstad. Vahl som selv er åpen homofil, sier at blant annet homo fortsatt brukes som skjellsord i skolegården og ved fritidsaktiviteter. Han etterlyser mer kunnskap om annerledeshet og utfordrer ordføreren til å ta initiativ til en lokal handlingsplan.