Han ville gi blod, men fikk ikke lov : – Dette taper de blodgivere på

Blodbankene mister årlig givere fordi folk som flytter må starte den omfattende prosessen for å bli godkjent på nytt. I flere år har det blitt etterlyst en ny ordning, men Trygve som har gitt blod i 15 år fikk utfordringer da han flyttet.

Trygve Åsvestad

Trygve Åsvestad skulle gjerne vært blodgiver i Tromsø, men systemet gjør det vanskelig for han og andre som flytter å bidra.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Jeg er overbevist om at Blodbankene taper givere på et så tungvint og tungrodd system, sier Trygve Åsvestad.

Han har vært blodgiver i Moss i 15 år og ville gjerne fortsette da han flyttet til Tromsø i fjor. Men da fikk han beskjed om at han måtte registrere seg helt på nytt.

– Jeg har jo gitt blod i Norge i mange år, og prøvde å forklare at jeg ville komme i gang igjen så fort som mulig.

Men fordi han har flyttet må han gjennom en omfattende prosess med blant annet registrering, intervjurunder og prøvetaking. Det er nå flere måneder siden Trygve forsøkte å gi blod i Tromsø, men han er fortsatt ikke godkjent som ny giver i systemet.

Problem i flere år

I flere år har det vært etterlyst en løsning som gjør det enklere for pendlere og blodgivere som flytter, å gå blod ved andre tappestasjoner enn den giveren opprinnelig har registrert seg på.

I 2012 lovet daværende seksjonsleder ved Blodbanken i Oslo, Richard Olaussen til VG at et nytt system ville være klart i løpet av sommeren.

Seks år senere er det fremdeles ingen ny løsning på plass. Helsedirektoratet bekrefter at de taper mange givere årlig på grunn av systemet slik det er nå.

– Jurister i Helsedirektoratet jobber med å finne en løsning som gjør det enklere å gi blod hvor du vil. Men det er rett og slett lovgivningen som har hindret blodbankene når de tidligere har prøvd å etablere et felles blodgiverregistrer. Det er ikke lov å utveksle den type informasjon elektronisk, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Øystein Flesland.

Derfor må det en lovendring til før systemet blir enklere, noe som ikke er gjort over natta. Andre land som eksempelvis Sverige har et elektronisk system som gjør det mulig å sende over informasjonen hvis man flytter eller er pendler.

Øystein Flesland

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Øystein Flesland forklarer at det må en lovendring til for at det skal kunne etableres et nasjonalt blodgiverregister.

Foto: NRK

– Hadde vært en drøm med nytt system

På landsbasis mangler Norge rundt 30.000 blodgivere, og det jobbes kontinuerlig for å rekruttere flere givere. På sikt kan det bli nødvendig å kjøpe blod fra utlandet.

Seksjonsleder ved Blodbanken i Tromsø, Marit Riksheim har forståelse for at prosessen kan virke som et hinder, men understreker at dagens system er til for å sikre både blodgivere og pasienter.

– Det er personvernhensynet og mangel på gode tekniske løsninger som gjør at vi har det systemet vi har i dag. Men det hadde vært en drøm om vi kunne hatt et nasjonalt register på tvers av regionene.

Blodgiver Trygve Åsvestad mener systemet bør være så enkelt som mulig, spesielt når det er mangel på blod i landet.

– Vi lever i 2018. Det virker helt meningsløst at vi ikke skal kunne gi blod uansett hvor vi er i landet. Det er altfor tungvint slik det er i dag.

På grunn av den lange og omfattende prosessen som Åsvestad måtte gjennom for andre gang vurderte han en stund å gi seg som blodgiver.

– Jeg tror mange som meg blir oppgitte, men jeg vil fortsette som blodgiver med engang jeg får lov.

Trygve Åsvestad er gift med redaktør i NRK Troms, Nina Einem.