Hammerfest med trivselsombud

Hammerfest kommune får landets første trivselsombud.Bakgrunnen er det økte fokuset på mobbing, noe som også resulterte i et fakkeltog i byen sist helg. Skolesjef Arve Paulsen sier til Finnmark Dagblad at trivselsombudet skal involveres i alle saker der barn, elever eller forestatte forteller at noen ikke har det bra.