Hammerfest er Norges beste på integrering

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har gitt Hammerfest kommune bosettingsprisen for 2013.

Hammerfest

Hammerfest kommune har fått pris for sitt integreringsarbeid.

Foto: Allan Klo

Solveig Horne og Alf E. Jakobsen

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne og ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen med prisen.

Foto: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bosettingsprisen deles ut til en kommune som har gjort en spesielt god innsats for å bosette og integrerer flyktninger.

Av totalt seks kommuner som er nominert gikk til slutt Hammerfest av med seieren.

– Hammerfest kommune har gjort en kjempejobb med bosetting og kvalifisering til arbeidslivet. Jeg håper dette kan inspirere andre kommuner, sier Geir Barvik, direktør i IMDi og juryleder.

Ordfører Alf E. Jakobsen mottok prisen på vegne av kommunen.

– Å få bosettingsprisen er utrolig stort. Samtidig er vi ydmyke og vet at prisen forplikter framover for å oppnå gode resultater, sier ordføreren i pressemeldingen.

Det beste landet i Europa

Ahmed Ramadan 31 år fra Irak kom til Norge i 2006.

Han valgte å dra til Norge for han hadde hørt at det var det beste land i Europa. Det var krig i hjemlandet og det var vanskelig for han å bli der.

Han husker fortsatt møte med Hammerfest.

– De første tre månedene var veldig vanskelig. Jeg tenkte mye på familien og livet her var veldig forskjellig fra hvordan det var hjemme. Det var kaldt og var stor kontrast til det varme hjemlandet, sier Ramadan.

Ramadan

Ahmed Ramadan i ferskvaredisken.

Foto: Allan Klo/NRK

Avgjørende å få jobb

Ahmed jobbet ikke de første tre månedene han var i Hammerfest. Men fikk etter hvert jobb i ferskvaredisken i en dagligvarehandel. Han har nå jobbet i butikken i sju år.

Han skjønner godt at Hammerfest nå får pris for sitt gode integreringsarbeid.

– Jeg har venner som jobber i Oslo og Bergen. De finner ikke like godt betalte jobber der, sier han.

På fritiden bruker han tid med sin kone og deres barn. Kona er fra Marokko.

Han synes det er flott at det er så mange forskjellige kulturer i Hammerfest.

Innvandrere er viktig arbeidskraft

Sjefen til Ahmed, Bjørn Hansen har vært butikkeier i Hammerfest siden 1985. Han har ansatt mange innvandrere. Hansen mener kommunen har lyktes bra med integreringen.

– Samarbeidet har fungert veldig bra. Den oppfølgingen som innvandrerne får med språkopplæring og i det hele tatt har fungert veldig bra.

Han mener Hammerfest kommune sin gode integreringsjobb har vært avgjørende for å få nok arbeidstakere i byen

Han synes det er flott at Hammerfest har fått en egen pris for integreringsarbeidet.