NRK Meny
Normal

– Har ikke vært så lite laks siden 90-tallet

Fangsttallene for Altaelva ble lagt fram i dag, og viser at årets fangster er de dårligste siden slutten av 90-tallet. Forvalterne av elva mener lakselus fra oppdrettsnæringa må ta store deler av skylden.

I Alta er det laksesvikt.

Sportsfiskerne i Altaelva har gjennom sesongen sett det; de store villaksene elva er verdenskjent for har uteblitt. I dag har forpakterne av elva konkludert det samme i fangst-statistikken.

– Vi er helt nede på 11,2 tonn i antall fanget laks i elva. Så lite har det ikke vært siden 90-tallet. Det er ikke bra, sier Tor Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI).

Tor-Erland Nilsen

Leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap, Tor-Erland Nilsen frykter lakselus kan være en av hovedårsakene til at de nå ser en nedgang i antall storlaks i Altaelva.

Foto: Marte Lindi/NRK

Når forvalterne i ALI i dag presenterte fangsttallene for den verdensberømte lakseelva Altaelva, var det med en svært alvorlig mine.

– Frem til 2012 har vi hatt gode fangster opp mot over 20 tonn laks. Men i fjor opplevde vi en kraftig nedgang med kun 13,6 tonn. I år ser vi dessverre at nedgangen fortsetter, sier Nilsen.

– Resultatet av mye lus i 2011
Fangststatistikk årlig

Totalt er det fanget 11,2 tonn laks i elva i år, mot 13,6 tonn i 2013 og 21,8 tonn i 2012. De siste ti årene har det vært en nedgang på hele 43 prosent.

Foto: Marte Lindi

Årsaken til at Altaelva ser ut til å ha lite laks, sammenlignet med også andre Finnmarkselver, kan være flere. Men Tor Erland Nilsen sier ALI også setter tallene i sammenheng med lakseproblematikken i Altafjorden.

– Den storlaksen vi nå savner å se, var smolt i 2011. Det året var det veldig tette konsentrasjoner av lakselus i fjorden i utvandringstiden, ifølge Havforskningsinstituttet. Det er vel det vi ser konsekvensen av nå, mener Nilsen.

Nilsen tror rett og slett at smolten i 2011 kan ha møtt på så mye lus at den ikke har klart å komme seg ut i havet, for så å vende tilbake som storlaks også i 2014.

– Må gjenopprette tilliten

Fangsttallene for resten av lakseelvene i Finnmark sett under ett, er av en helt annen karakter. Noen av elvene opplever også en til dels sterk økning i antall fanget laks, på opp mot 20-30 prosent.

– Det virker som om det vi opplever i Altaelva er spesielt for regionen. Vi er spesielt hardt belastet på grunn av oppdrettstettheten i fjorden vår. Nå må det tiltak til slik at vi ikke kommer i dit at situasjonen er irreversibel. Da må noe gjøres, sier Nilsen.

– Hva må gjøres?

– Her har både vi og oppdrettsnæringen en jobb å gjøre. Men det kan ikke være sånn at de forurenser både fjorden og elva vår. Det første vi må gjøre nå er å gjenopprette tilliten til hverandre, sier Nilsen.

Oppdrettsnæringa svarer

Spesialrådgiver i avdeling for helse og kvalitet i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Kjetil Rykhus, tror ikke lus er årsaken for de dårlige fangsttallene.

– Jeg tror det er en sannhet med relativt store modifikasjoner. Det er ikke det at vi ikke skal ta vår del av ansvaret, men å si at det er lakselus fra havbruksnæringen som er skyld i fangsttallene i år har jeg vanskelig for å forstå, sier han.

– Hva er bakgrunnen for at du sier det?

– Hvis jeg ser på lusetallene i alle år fra 2002 til 2014 så ser jeg at det er relativt liten variasjon i nivåene av lakselus i havbruksnæringen i områdene utenfor Altafjorden på det tidspunktet hvor smolten fra Alta-vassdraget vandrer ut. Hvis jeg samtidig ser på fangststatistikken fra Statistisk sentralbyrå så ser jeg at det at helt siden 1993 med unntak av to gode år rundt 2005, 2006 og 2010 har vært en relativt kraftig nedgang i det antallet smålaks som er tatt. Samtidig har det vært en relativt jevn utvikling når det gjelder uttak av mellomlaks og storlaks. Det er andre faktorer som antageligvis betyr vesentlig mer enn det lusa har gjort nå, sier Rykhus.

Fangststatistikk

Sammenlikner man tallene for Altaelva fra 2013 med tallene som ble lagt frem i dag ser man nedgangen. På den beste fiskeplassen i Langstilla er fangstene halvert siden i fjor.

Foto: Marte Lindi/NRK