NRK Meny
Normal

Gruvenæring ikke velkommen

Utviklingen av gruvenæringen i Norge står i fare, hvis ikke myndighetens forhold til samene blir avklart.

Video Gruvenæring ikke velkommen

Myndigheter og gruvenæringen selv håper på flere tusen nye arbeidsplasser. Men reindrifta i Bidjovagge er skeptisk.

I Bidjovagge langt inne på Finnmarksvidda er sporene etter kobber og gulldriften på 70- og 80-tallet er fortsatt godt synlig. Nå jobbes det med å starte ny gullgruvedrift i området.

Det liker ikke reindrifta - som bruker området som beite.

– Området er jo allerede til en viss grad ødelagt. Så det er med blandede følelser man tenker på at ulempene skal bli flere i et hardt belastet område, sier reineier Isak M. O. Eira.

Problematisk minerallov

Den nye mineralloven begynte å gjelde for snart to år siden. Den gir blant annet ikke samene rett til utbytte av gruvevirksomheten. Samer bosatt utenfor Finnmark er heller ikke sikret sine rettigheter ved gruvevirksomhet.

Dette har både ILO og FNs urfolksrapportører bedt Norge rette seg etter. Nå ser også de som vedtok loven at dette er problematisk.

– Det var et problem under utarbeidelsen av loven og det er et problem fortsatt. Jeg vil råde om at dette tas inn i strategiene regjeringen nå skal se på, sier nestleder i næringskomiteen, Svein Flåtten.

Sametinget holdes utenfor

Sametinget er ikke invitert med i arbeidet med å lage regjeringens nye strategi for mineralnæringen. De samiske innvendingene ble heller ikke tatt med da loven ble vedtatt.

– Det er veldig klart hvor sametinget står i forhold til mineralloven, vi har ikke har samtykket til den. Grunnen er at den er under folkerettens minstestandard for samiske områder utenfor Finnmark, forteller Marianne Balto i Sametingsrådet

– Ikke et problem, mener Giske

Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge til rette for et mineraleventyr i Norge, som kan bety flere tusen nye arbeidsplasser.

Forholdet til samene og reindrifta ser de ikke som et problem, ifølge næringsminister Trond Giske.

– Det er fullt forenlig å drive reindrift og gruvedrift i samme område. Det gjelder bare å bli enige om gode løsninger, sier Giske.