NRK Meny
Normal

Mange gruer seg til skolestart

Selv om de aller fleste ser frem til skolestart, så er det også mange som gruer seg.

Skolesekker

Flere barn oppgir at de gruer seg til skolestart i ungdata-undersøkelsen 2014. Professor mener foreldre kan være med på å lette skolestarten.

Foto: CARO LAURENT / Belpress.com

Over hele landet er det barn og unge som ikke synes det er så greit å begynne på et nytt skoleår etter ferien. Det kommer frem i Ungdata-undersøkelsen 2014.

I Alta har 12 prosent av ungdomsskoleelvene oppgitt at de gruer seg. Det er for mange, sier kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, Mads Stian Hansen.

– Vi må ha som mål at alle skal trives å ha det godt på skolen, sier Hansen.

Men når skoleklokka ringer i morgen er det 70 elever bare i Alta som oppgir at de gruer seg til å gå på skolen. Mens 95 prosent gleder seg til skolehverdagen på landsbasis, oppgir 88 prosent det samme i Alta.

– Ganske sikker på at det skjer

– Jeg har ikke opplevd så mye mobbing eller utestenging. Men jeg er ganske sikker på at det skjer noen plasser, sier Mathilde Berg Johansen.

Vi møter de kommende niendeklassingene Mathilde Berg Johnsen og Emma Grace Brown Lillevik på et kjøpesenter i Alta sentrum. De tror det er flere grunner til at mange gruer seg til skolen.

– Noen har kanskje ikke så mange å være sammen med i friminuttene, de sliter med ting, og har kanskje vanskelig får å spørre om hjelp, sier Emma Grace Brown Lillevik.

Ungdommer på Amfi

Niklas Johansen, Mathilde Berg Johansen og Emma Grace Brown.

Foto: Gyda Katrine Hesla

Alta skiller seg negativt ut

I Alta oppgir flere enn på landsbasis at de skulker, blir mobbet, er deprimerte, og mange, særlig jenter, sier de plages av ensomhet.

Det er ikke mange prosentpoengene forskjell fra landsbasis det er snakk om, men likevel nok til at kommunalleder Mads Stian Hansen har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hva som kan gjøres.

– Mobbing er aldri greit. Også når det gjelder de andre momentene, at så mange sier at de er depressive og ensom. Så må vi huske på at det også er veldig mange som sier at de ikke er det. Men andelen er så stor at vi er nødt til å ta dette på alvor, sier Hansen.

Foreldre kan hjelpe

Willy-Tore Mørch

Professor i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Barn og unge i Finnmark har i flere undersøkelser vist seg å ha det vanskeligere enn barn og unge andre steder i Norge.

– Det går i bølger, og jeg tror det er veldig vanskelig å peke på noen spesiell grunn til det. Det kan også være tilfeldigheter, sier professor i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch.

Mørch peker på at foreldre kan være med på å lette skolestarten – særlig for dem som for eksempel skal begynne første året på ungdomsskolen og dermed får muligheten til å starte med blanke ark.

– Da er man i en nullposisjon hvor man kan starte å etablere et godt forhold til medelever og lærere på nytt. Foreldrene til de ungdommene kan benytte anledningen til å snakke med ungdommen sin om hvor fine muligheter det er for et nytt skoleliv med nye erfaringer, sier Mørch.

Møte klassekameratene før skolestart

Tilbake på senteret i Alta har Mathilde Berg Johnsen og Niklas Johansen, som sitter i Alta ungdomsråd, flere tips og ideer til hva som kan gjøres for at flere skal ha det bra på skolen det kommende skoleåret.

– Kanskje man kan møte de nye klassekameratene før man begynner på skolen, sier Niklas Johansen.

– Foreldre kan oppfordre mer til skolearbeid. Og lærerne kan bli flinkere til å rose alle elevene, ikke bare de som får de beste karakterene, sier Mathilde Berg Johnsen.