NRK Meny
Normal

Grønt lys for Svalbard-seismikk

Norsk Polarinstitutt åpner for at det kan gis tillatelse.

Svalbard

Svalbard.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Til tross for at det fortsatt mangler en del kunnskap om effektene av seismikkskyting, mener Norsk Polarinstitutt at det er lav usikkerhet rundt konklusjonen om å åpne for seismikkundersøkelser under gitte omstendigheter.

Det finnes tilnærmet ingen kunnskap om effekter av seismiske lydpulser på sjøfugl. Det finnes heller ingen dokumentasjon om effekter på organismer på lavere trofisk nivå. (lengre ned i næringskjeden. red.anm.) Samtidig er det også forholdsvis entydig at varige og irreversible effekter av lydimpulser fra seismiske undersøkelser kun forekommer i umiddelbar nærhet av lydkilden, heter det i en faglig vurdering fra Norsk Polarinstitutt.

Klager på avslag

Det er Sysselmannen på Svalbard som har bedt Norsk Polarinstitutt og Havforskingsinstituttet om en faglig utredning av miljøeffektene av seismiske undersøkelser i havområdene rundt Svalbard.

Bakgrunnen er en klagesak fra Universitetet i Tromsø som i august ble nektet å skyte forskningsseismikk i de fleste fjordene på nord- og vestsiden av Svalbard.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Forskningsskipet Jan Mayen skulle etter planen undersøke havbunnen i disse områdene med en lettere type seismikk enn den Oljedirektoratet og oljeselskapene benytter for å kartlegge olje- og gassforekomster. Men Sysselmannen sa nei.

Restriktiv

Sysselmannen mottar hvert år søknader om å gjøre seismiske undersøkelser i sjøområder som omfattes av Svalbardmiljøloven. Til nå har Sysselmannen holdt en restriktiv linje og ikke gitt tillatelser i verneområdene.

I det faglige rådet understreker Norsk Polarinstitutt at de ikke har spesialkunnskaper på seismikk, men omfattende kompetanse på naturverdier og hvordan påvirkning kan ha effekt på naturverdier.

Redusere fare

Generelt viser Polarinstituttet til at det finnes en rekke tiltak som kan redusere eller fjerne faren for effekter av seismiske undersøkelser.

Blant disse er å bruke såkalte «soft start»-teknikker der dyr i nærheten får mulighet til å forlate området før maksimal lydstyrke benyttes. Andre tiltak kan være å tilpasse tid og sted, bruke buffersoner eller visuell overvåking.

For å kunne tillate seismikkundersøkelser må man kjenne til hvor sterke lydkilder som blir brukt. Det avgjørende for om det skal gis tillatelse eller ikke må være kunnskapen om forekomst og konsentrasjon av marine arter.

Liten risiko

Norsk Polarinstitutt tar også stilling til søknaden fra Universitetet i Tromsø om seismikkundersøkelser fra 19. oktober til 9. november. Konklusjonen er at det er svært liten risiko for varige og/eller omfattende skader på marin fauna som følge av disse undersøkelsene.

– Man må regne med at marin fauna [...] vil forflytte seg. Eksakte avstander er vanskelig å bedømme, men i verste fall kan det være snakk om flere hundre meter, heter det i uttalelsen.

(©NTB