Grønt lys for ny skole i Sørreisa – enighet etter 19 år

I Sørreisa er det klart for bygging av ny sentralskole etter at det ikke ble funnet noe verneverdig ved graving etter kulturminner.

Jan-Erik Nordahl

Ordfører i Sørreisa, Jan-Erik Nordahl er godt fornøyd med at det ikke ble funnet kulturminner på tomta til nyskolen i sentrum.

Foto: Arild Moe / NRK

– Hvis de hadde funnet noe, ville kanskje hele planen vår stoppet opp, sier ordfører i Sørreisa, Jan Erik Nordahl, som er glad det ikke ble funnet kulturminner på tomta i sentrum.

Nødvendig med ny skole

Sørreisa har 3500 innbyggere, og i fjor økte folketallet med 44. Kommunen har i dag tre skoler; sentralskolen i sentrum og to grendeskoler; Skøelv og Gottesjord, noen få kilometer unna.

De to grendeskolene skal nå legges ned. Ordføreren forteller at bygginga av den nye sentralskolen er høyst nødvendig.

– Vi har jo befolkningsvekst i Sørreisa, og er nødt til å bygge ny skole. Den gamle er altfor liten.

Nordahl forteller at det er uvisst hvorvidt den nye skolen blir barneskole eller ungdomsskole, og at kommunen vil ta stilling til det etter hvert.

Dårlig uteområde

Lærer ved ungdomsskolen Egil Bertheussen er enig med ordføreren, og forteller at de stadig får tilbakemelding fra elevene om at spesielt uteområdene ved skolen er for dårlig.

– De kjeder seg. Vi ser at 50–60 ungdommene sitter i solveggen med telefonene sine i stedet for å være i aktivitet, og bruke energien der sånn at de kan gjøre det bedre i klasserommene også.

Lang debatt

Det er flere år siden at politikerne bestemte, etter mye strid, at de to grendeskolene i kommunen skal legges ned så fort ny skole er klar.

– Vi begynte jo å ha en opprivende skoledebatt helt tilbake i 1999, men har nå heldigvis kommet til enighet. Vi har passert en milepæl, og vi går videre med den nye planlegginga om å få realisert en ny skole i sentrum i Sørreisa, sier han.

LES OGSÅ: