NRK Meny

Grendeutvalg vil rykke fram i køen

Trollvik og Leiknes grendeutvalg i Lenvik er klar til å overta trafikksikringspenger dersom bygginga av gang- og sykkelsti på Silsand blir ytterligere forsinket. I et brev til samferdselsråden i fylket viser grendeutvalget til at Trollvikveien er blant de farligste veistrekningene i Troms. – Det gjenstår 3,5 kilometer, og dette prosjektet er ferdig regulert, skriver grendeutvalget i brevet.