Greenpeace-skip løslatt av politiet

Kystvakta bordet fredag kveld Greenpeace-skipet Esperanza, etter at det ikke fulgte et pålegg om å fjerne seg fra boreriggen Transocean Spitsbergen. Nå er skipet løslatt og ingen blir straffeforfulgt.

Greenpeace

Greenpeace la fredag kveld ut bildet av deres skip, Esperanza, ble tauet bort av Kystvakta.

Foto: Will Rose / NRK

Lørdag morgen sendte politiet en pressemelding om at Greenpeace-skipet Esperanza er løslatt.

I pressemeldingen heter det blant annet:

«Skipet ble i går fjernet fra stedet der riggen Tranocean Spitsbergen hadde tillatelse til å starte prøveboring. Etter å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg, ble skipet bordet og tatt under slep sørover».

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

I pressemeldingen går det også frem at det er besluttet at ingen skal straffeforfølges.

Fredag kveld opplyste Greenpeace på sin Twitter-konto at Kystvakta hadde startet aksjonen for å fjerne aktivistene fra området. Senere meldte Greenpeace at deres skip ble tauet bort av Kystvakta.

Laster Twitter-innhold

Mistet kontakt med skipet

– Vi antar at dette har vært udramatisk. Alle om bord har fått beskjed om at de skal rette seg etter Kystvakta, sier leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, til NRK.

Han påpeker samtidig at man per klokken 23.30 fredag kveld kun hadde begrenset kontakt med mannskapet på Esperanza.

– Vi fikk en halvtimes varsel, noe som var helt unødvendig kort tid. Kystvakta har erfaring med Greenpeace fra tidligere, og vet at vi ikke kom til å skape dramatikk, sier Gulowsen, som understreker at Greenpeace alltid gjennomfører sine aksjoner på fredelig vis.

– Vi mener dette er en ulovlig aksjon fra Kystvaktas side.

Laster Twitter-innhold

«I strid med norske interesser»

Bakgrunnen er at Miljøverndepartementet fredag avslo en klage fra Miljøverndepartementet. Statoil fikk dermed tillatelse til å gjennomføre boreoperasjonen som planlagt på Apollo-prospektet i Barentshavet, inkludert boring i oljeførende lag.

Miljøverndepartementet mener boringen ikke er i strid med de overordnede føringene for petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

I pressemeldingen som ble sendt ut fredag kveld gjør politiet det klart at Greenpeaces tilstedeværelse ved boreriggen er «i strid med norske interesser».

«Esperanza ligger fortsatt på borestedet til tross for boreriggens anmodning om å forlate stedet, og skipet er til hinder for oppstart av leteboringen. Dette er i strid med norske interesser og i strid med petroleumsloven», het det i pressemeldingen fra politiet fredag kveld.

– Har gått langt i hindre får frie ferdsel

Greenpeace reagerer kraftig på aksjonen, og mener de har lov til å oppholde seg i området. Dette fordi man mener en sikkerhetssone skal være meldt inn 30 dager på forhånd, noe organisasjonen mener ikke har blitt gjort.

Greenpeace har sendt en klage til Olje – og energidepartementet om dette.

– Sjøfartsnasjonen Norge har gått ekstremt langt for å hindre vår frie ferdsel på havet i denne saken. Her hadde det vært lett for Statoil å få et juridisk grunnlag på forhånd, med å varsle inn 30 dager før, sier Gulowsen.

Greenpeace startet sin første aksjon tirsdag morgen. Statoil skriver på sine hjemmesider at de anser aksjonene til Greenpeace for å være ulovlige.

«Nå har Greenpeace igjen aksjonert og har lagt en av sine båter på borelokasjon, hvor norske myndigheter har etablert en midlertidig sikkerhetssone for at riggen skal kunne få adgang til området», skriver selskapet.

GP0STOELR Greenpeace Esperanza - Arctic Ship Tour 2014

Oljeriggen «Transocean Spitsbergen» får bore i området utenfor Bjørnøya, til tross for klager fra Greenpeace.

Foto: Anonymous / © Greenpeace