Graver med hvalfangere nødutgraves

På Svalbard skal tre graver med hvalfangere fra 16- og 1700-tallet nødutgraves fordi de står i fare for å ødelegges av erosjon langs kysten. Utgravingen skal skje i Smeerenburg mellom 29. juli og 4. august. Prosjektet vil gi ny og nødvendig kunnskap om arkeologiske kulturminner og konsekvenser av klimaendringer på Svalbard, skriver Sysselmannen i en pressemelding. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Svalbard museum.