NRK Meny
Normal

Godt resultat, men ingen grunn til løssluppenhet

Tromsø kommunes regnskap for fjoråret er gjort opp med et overskudd på 102 millioner kroner. God skatteinngang og store integreringstilskudd er litt av forklaringen.

Steinveg

Administrasjonssjef Britt Eling Steinveg er godt fornøyd med kommunens regnskap for i fjor. Men hun advarer mot økonomisk løssluppenhet framover.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Til tross for dette, signaliserer kommuneledelsen at det fortsatt kommer til å være stram drift framover.

Gledelig resultat

– Dette er et svært gledelig resultat, og det skyldes at det har vært jobbet godt i hele organisasjonen. Det sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Hun sier at kommunen nå er i ferd med å få kontroll på utgifter til daglig drift av de tjenestene som kommunen yter. De fleste av enhetene har forbedret sine økonomiske resultater i løpet av høsten, sier Steinveg.

– Driften av kommunen tjenester hadde i 2016 et merforbruk på 12,9 millioner kroner, mot 45 millioner året før.

– Hele kommunen står nå sammen for å styrke økonomien, sier administrasjonssjefen.

Store utfordringer

Kristin Røymo, byrådsleder Tromsø Ap

Også ordfører Kristin Røymo sier seg fornøyd med et resultat på vel 100 millioner kroner.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Men både hun og ordfører Kristin Røymo sier at til tross for dette gode resultatet, så står kommunen overfor store økonomiske utfordringer.

Begge slår fast at det framover må jobbes hardt med forbedring, forenkling og effektivisering.

– Men i dag er jeg fornøyd, sier ordfører Røymo. Jeg er særlig fornøyd med at vi har fått bygget opp vårt disposisjonsfond fra null til 90 millioner kroner. Dette gir oss i alle fall litt handlingsrom.