Godstrafikken øker

I mange år har det vært et mål å få mer transport over sjø og jernbane. Likevel øke gods-trafikken med trailere på veiene.