NRK Meny
Normal

Glede og misnøye over forsvarsforliket

Norges Offisersforbund er fornøyd med at noen av regjeringens kuttforslag er stoppet, men skuffet over at andre ikke lot seg reversere.

Bell 412-helikopter

Norges Offisersforbund er fornøyd med at kampen for Bell-helikoptrene på Bardufoss ble kronet med seier, men beklager sterkt at Andøya flystasjon legges ned.

Foto: Mats Hjelmeland / Forsvaret

Norges Offisersforbund (NOF) er fornøyd med at Bell-helikoptrene blir på Bardufoss som støtte for Hæren, og at Bardufoss også videreføres som hovedbase for helikoptre.

NOF er videre tilfreds med at Kystjegerkommandoen i Harstad, HV 11, Sjøheimevernet og Heimevernets befalsskole beholdes.

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om Forsvarets langtidsplan (LTP) etter å ha fått med seg Venstre og KrF om finansieringen.

Viktig kamp

I tillegg ble kampen for å beholde musikkorpsene kronet med seier.

Egil Andre Aas, nestleder i Norges Offiserforbund

Forbundsleder i NOF, Egil Andre Aas.

Foto: Norges Offiserforbund

– Våre tillitsvalgte har kjempet godt. Vi har fått uvurderlig støtte fra LO, og vi har arbeidet sammen med andre forbund og foreninger, sier forbundsleder i NOF, Egil Andre Aas.

– Vi har vunnet fram med mange viktige saker, inklusiv en markant økning av budsjettet for 2017, med fokus på Hæren og Heimevernet. Forliket legger til rette for en styrket forsvarsevne utover regjeringens forslag på de aktuelle områdene, sier Aas.

Usikker på om Bell er reddet

Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Hæren for Norges Offisersforbund er usikker på hvor lenge Bell-helikoptrene blir på Bardufoss.

Han sier forsvarsforliket som ble klart tirsdag inneholder formuleringer som kan tolkes som at Bell-helikoptrene bare midlertidig blir værende i Troms.

– Jeg registrerer den store gleden med at Bell-helikoptrene skal være berget på Bardufoss, men jeg må bare si det sånn som det er; når jeg leser pressemeldingen som er sendt ut om helikoptrene, så må det klargjøres betydelig hva det egentlig er inngått forlik om. Det er mange tvetydigheter i den korte teksten som angår nettopp Bell-helikoptrene, sier Nygaard.

Kjemper for Andøya

Det er likevel ting med forliket som NOF beklager sterkt. Det gjelder blant annet nedleggelsen av Andøya flystasjon.

– Hverken de økonomiske beregningene eller de faglige vurderingene knyttet særlig til luftvern holder vann, mener forbundsleder i Norges Offisersforbund, Egil Andre Aas.

Både NOF og LO har vært kritisk til at langtidsplanen vil svekke Forsvaret, og ikke styrke landmakten. At foreslåtte investeringer gjennom forliket utsettes, vil medføre en svekket Hær i påvente av at investeringene gjøres.