Glatte veier og snø i Sør-Troms

På E10 over Bjørnfjell er det snødekke og så vidt bart i spor, viser kameraene til Statens vegvesen. I Troms er det stedvis snøslaps på E6 ved Øse og Gratangsfjellet, hvor flere biler har hatt problemer i løpet av natten. Det er også endel snøslaps på E10 vestover fra Bjerkvik. Politiet i Midtre Hålogaland advarer mot stedvis glatte veger i distriktet.