Glad for nye krav til responstid

Politimester Hugo Henstein i Midtre Hålogaland imøteser de nye kravene til responstid og mener dette vil være med på å gjøre polititjenesten mer forutsigbar. Politidirektoratet la torsdag kveld ut en rapport om politiets responstid, og politidirektøren har besluttet å innføre krav om responstid for hendelser av alvorlig karakter. – Det er viktig for befolkningen å vite hva de kan forvente av politiet og det vil gi oss i politiet en god rettesnor for utøvelsen av tjenesten, sier Henstein i en pressemelding.