Glad for lokale hensyn

Forsvaret beholder sitt musikkorps i Harstad av hensyn til det lokale kulturlivet. Det sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. I forsvarssjefens forslag til langtidsplan ble det foreslått å samle landets fem militære korps i Oslo. Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes sier hun er glad for at forsvarsministeren har tatt hensyn til lokale innspill.