NRK Meny
Normal

Begeistret over OL – betenkt over utgiftene

Kulturminister Trond Giske er begeistret over å kunne få et OL til Norge, men han sier også at han er betenkt over utgiftene.

Trond Giske
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Torsdag fikk han overlevert søknaden om statsgaranti for et eventuelt OL i Tromsø i 2018.

Det var presidenten i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), Odd-Roar Thorsen som overleverte søknaden sammen med Bjørge Stensbøl og styremedlem for Tromsø 2018, Gunnar Wilhelmsen.

– OL er viktig i seg selv, og jeg tror ikke på motsetningene mellom topp og bredde. Det så vi etter Lillehammer-OL i 1994. Den generelle interessen for idretten økte, og det er ikke til å komme fra at alle blir inspirert av de aller beste, sa Trond Giske til NTB i forbindelse med at han fikk overlevert de vel 1000 sidene som søknaden om statsgaranti utgjorde.

– Vi merket oss den positive innstillingen til Trond Giske da han vurderte Tromsøs 2014-søknad i opposisjon. Jeg tror jeg kan si at den søknaden vi leverer fra oss nå er både bedre og mer grundig. Det er ingen tvil om at vi skjerpet oss kraftig fordi vi hadde to konkurrenter i kampen om å bli valgt til Norges OL-kandidat, sa Bjørge Stensbøl som jobber med et eventuelt Tromsø-OL i 2018 på heltid.

Store kostnader

Det er ikke gratis å arrangere et OL, og nettopp kostnadene gjør statsråd Trond Giske noe betenkt.

– Uansett hva man får inn i sponsorinntekter og ved salg av TV-rettigheter, er det snakk om store utgifter. På det området vil det alltid være snakk om et valg, for pengene kunne selvsagt vært brukt på andre områder. Vi vet jo at det er store behov på anleggssiden her i landet, sa Giske.

Men han sa også at OL er gøy, og Norge må stille opp en gang iblant.

– Dersom ikke et velstående land som vårt kan arrangere et OL, hvem er det da som kan gjøre det, spurte Giske.

– Et OL-arrangement vil gi store ringvirkninger for landet, og vi må heller ikke glemme den entusiasmen som bygges opp i forberedelsesfasen til et slikt arrangement, sa statsråden til NTB.

Han kunne også fortelle at arbeidet med statsgarantien kommer til å starte umiddelbart. Det kommer til å bli et samarbeidsprosjekt mellom en rekke departementer.

Forbedret

Da norsk idrett valgte Tromsø som norsk søkerby til OL i 2018 var flere kritiske til det opplegget for transport og innkvartering som ble presentert.

Gerhard Heiberg, norsk medlem i Den internasjonale olympiske komiteen (IOK), mente at denne delen av søknaden måtte forbedres kraftig dersom Tromsø skulle nå opp internasjonalt.

– Vi lever nå er søknad med vesentlige endringer, særlig når det gjelder transport on innkvartering, sa idrettspresident Thorsen som la til at Tromsø har fått stor støtte fra de andre søkerbyene (Oslo og Trondheim) i tiden som er gått etter at idretten tok sin avgjørelse 30. mars.

– Det er norsk idrett som søker om OL, ikke Norge som stat, men i og med at dette er et arrangement som koster store penger, er en statsgaranti nødvendig. Jeg mener det kommer til å ta fra et halv til ett år å avgjøre denne saken, så jeg tror nok at Stortinget kommer til å få dette til behandling på vårparten neste år, sa Giske.

Dersom Tromsø får den statsgarantien det søkes om, kan arbeidet med å påvirke internasjonalt starte for alvor om et års tid, og da vil man ha god tid på seg til IOK fatter sin avgjørelse sommeren 2011.

(©NTB)