Gir penger til nyskaping

Fylkesrådet gir 350.000 kroner til Skjervøy kommune og prosjektet Newtonrom i Nord-Troms. Målet er å bidra til at regionen i fremtiden har tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft til utvikling og nyskaping innen energi og sjømat. Fylkesråd for helse, kultur og utdanning, Willy Ørnebakk sier det er viktig å tilby utdanning som motiverer unge til å velge fagområder som det vil bli økt behov for.