NRK Meny
Normal

Krever milliontilskudd for norskundervisning de ikke gir

Vadsø kommune fikk i fjor overført milliontilskudd fra staten for å gi beboerne på Oscarsgate mottak norskundervisningen de har krav på. Men ingen av de som bor på mottaket fikk en eneste time undervisning i fjor.

Vadsø kommune krever milliontilskudd for undervisning de ikke gir.

Se video

Vadsø kommune er vertskommune for Nord-Norges største asylmottak. I tillegg bosetter kommunen en rekke innvandrere. Disse har både rett og plikt til å gjennomføre norskundervisning. Problemet er at Vadsø kommune bare gir norsk til de som er bosatt i kommunen. Ikke til de 140 som har krav på det på mottaket. Men tilskudd for undervisning har Vadsø kommune krevd i hele fjor.

Okbamichael Tsige

Okbamichael Tsige

Foto: Arnstein Jensen/NRK

– Jeg har vært på mottaket i snart ett år, og ikke fått noe norskundervising. Jeg har oppholdstillatelse og fått godkjent at jeg har rett på undervisning. Men foreløpig har vi ikke hørt noe fra kommunen, forteller Okbamichael Tsige. Han er dataingeniør fra Eritrea, og snakker engelsk.

Vil integreres

På mottaket er 140 personer i samme båt som Okbamichael. Enkelte har ventet i halvannet år på norskundervisningen. Ifølge introduksjonsloven har de som har fått opphold både rett og plikt til å gjennomføre norsk og samfunnsfagsopplæring. De venter på å bli bosatt i en kommune, men mens de venter skal Vadsø kommune gi dem norsk kurs slik at de fortest mulig blir integrert.

– Da jeg kom, var jeg så ivrig på å komme i gang, og jeg ville lære meg språket så fort som mulig. Men norskkurset lot vente på seg. Jeg trenger norsk for å kunne bli integrert og leve i lokalsamfunnet, sier Tsige.

– Ikke kapasitet

Det er Vadsø kommune som har plikt til å gi dem norskkurset. Ifølge loven skal det gis så snart som mulig og innen tre måneder etter at man har fått oppholdstillatelse.

Rådmann Jens Betsi i Vadsø kommune beklager at de ikke har gitt dem noe norskkurs.

– Årsaken til at disse gruppene ikke har fått den opplæringen så tidlig som mulig, er at kommunen opplever kapasitetsmessige utfordringer for å få det til, sier Betsi.

Jens Betsi

Rådmann i Vadsø kommune, Jens Betsi

Foto: Arnstein Jensen/NRK

– Men hvorfor krever dere penger for opplæringen av disse personene dere ikke gir et tilbud til?

– Vi har hatt en helt klar intensjon om å gi dem denne opplæringa, og derfor har vi også søkt om de tilskuddene som skal til, sier Betsi.

Han understreker videre at kommunen jobber med å få på plass undervisningen. Kommunen prøver nå å få private aktører til å stå for undervisningen, og håper den skal være klar i løpet av våren.

Milliontilskudd

Kommunen registrerer gjennom det såkalte NIR-registeret alle personene i

Turid Karikoski

Utdanningsdirektør i Finnmark Turid Karikoski.

Foto: NRK

kommunen som har rett på opplæring. Kommunen har søkt om å få tilskudd for alle på denne lista, uavhengig om de får kurstilbudet eller ei.

Tall NRK har fått fra Inkluderings-og mangfoldsdirektoratet (Imdi) viser at kommunen i fjor fikk til sammen 11 millioner kroner for norskundervisning til fremmedspråklige. Om lag 3,5 millioner kroner er for personer de aldri har gitt et tilbud til.

Det er Fylkesmannen i Finnmark som har tilsyn med inkluderingsloven. De sier dette er et klart brudd.

– Dersom kommunen ikke har gitt et tilbud innen tre måneder for den gruppa som har rett til norskopplæring, er dette et brudd på loven, sier utdanningsdirektør i Finnmark, Turid Karikoski.

Imdi opplyser at det er kommunens egen revisjon og Fylkesmannen i Finnmark som nå må granske om Vadsø kommune har brutt loven.