Gir de aller beste talentene drahjelp inn i kulturbransjen

Unge filmskapere, forfattere, billedkunstnere og pianister får muligheten til å utvikle seg videre, når Talent Norge øker innsatsen.

Maria Mediaas Jørstad, Anders Fristad Rudolph, Terje Andre Nymark

Daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad, daglig leder for Mediefabrikken i Akershus, Anders Fristad Rudolph og filmkonsulent på Tvibit, Terje Andre Nymark.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Vi har fått med oss ledende personer inn fra alle disse miljøene. Det er fantastiske satsinger med talentutvikling på et høyt nivå, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Tiltaket er Kulturdepartementets egen talentsatsing, og er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva. Ett år etter at Talent Norge ble etablert, utvider de nå aktiviteten med fire nye talentsatsinger.

Filmveksthuset Tvibit i Tromsø og Mediefabrikken i Akershus skal hjelpe filmtalenter i overgangen mellom endt utdanning og yrkesliv, sier filmkonsulent Terje Andre Nymark hos Tvibit.

– Vi har jobbet med rekruttering og talentutvikling innenfor film i Nord-Norge i mange år, og når du skal ta steget over i bransjen er det et lite gap. Bransjen og instituttene blir gjerne et hinder, sier han.

Eksempelvis for dem som er ferdig på utdannelsen og forsøker å etablere seg og finne sin stemme som filmskaper.

– Der har det vært et lite vakuum. Talent Norge gir oss mulighet til å ivareta disse talentene i en veldig kritisk fase av sin utvikling, sier Nymark.

Lab-modell som døråpner

I Bergen startes det et treårig mentorprogram for talentfulle pianoelever i regi av Jiri Hlinka Klaverakademi, mens Nordnorsk Kunstnersenter i Lofoten skal drive et lignende mentorprogram for unge billedkunstnere.

NORLA – senter for norsk litteratur i utlandet etablerer et program for yngre forfattere, betinget at Norge blir hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019.

Filmsatsingen FilmLab Norge er en nasjonal satsing som hvert år skal gi tolv filmtalenter hjelp på veien mot etablering, gjennom en såkalt lab-modell. Laboratoriene blir lagt til Oslo, Trondheim, Kristiansand og Tromsø.

– I Filmlab Norge skal deltakerne søke seg inn med et lengre prosjekt, en spillefilm eller dramaserier for eksempel, og så skal de gjennom fem utviklingslaboratorier og utvikle og produsere en kortfilm. Denne kortfilmen skal fungere som en døråpner for finansiering av lengre prosjekter, sier daglig leder for Mediefabrikken i Akershus, Anders Fristad Rudolph.

Glemme bredden

Satsingsområdene som lanseres har en prislapp på over 13 millioner kroner, der vel åtte millioner kroner er private bidrag.

Men ikke alle er like glade i Talent Norge, og kaller det en elitesatsing som glemmer bredden. Maria Mediaas Jørstad svarer slik:

– Jeg kan skjønne at man kan tenke det. Jeg tror at å jobbe systematisk med talentutvikling og legge til rette for det er mer inkluderende enn ekskluderende. En toppsatsing er avhengig av bredde, som det er innenfor idrett og alle sjangre. Det er klart bredden også er viktig. Vi skal jobbe systematisk med de aller beste utøverne, med en inkluderende modell, sier Jørstad.