Hegnar og Stordalen gir briter eiermakten i Hurtigruten

Tiden som helnorsk selskap kan være over for Hurtigruten om Trygve Hegnar, Petter A. Stordalen og det britiske forvaltningsselskapet TDR Capital LLP får det som de vil.

Trygve Hegnar og Petter Stordalen

Investorene Trygve Hegnar og Petter A. Stordalen og det britiske oppkjøpsfondet TDR Capital går sammen om å legge inn bud på alle aksjene i Hurtigruten.

Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

– Det er seriøse, flinke, effektive og erfarne investorer som nå overtar Hurtigruten, sier styreleder Trygve Hegnar til NTB.

Onsdag morgen ble det offentliggjort at Hurtigrutens to profilerte aksjonærer inviterer inn britiske investeringsfond forvaltet av TDR Capital LLP som ny hovedaksjonær.

Som en del av transaksjonen mister Hegnar sin dominerende eierposisjon i selskapet med 33,13 prosent, noe som gir ham nærmere en halv milliard kroner.

Hegnar og Stordalens investeringsselskaper vil eie fem prosent hver i Hurtigrutens nye eierselskap gjennom selskapene Periscopus AS og Home Capital.

– Ingen endringer

Tilbudet på selskapets aksjer innebærer en pris på sju kroner per aksje, noe som verdsetter aksjekapitalen til rundt 2.940 millioner kroner, opplyser Stordalen til NTB.

– Hurtigruten er et ikon med en unik historie og en sterk markedsposisjon. Vi er begeistret over mulighetene til å akselerere veksten i virksomheten. Vi vil bygge videre på den sterke posisjonen som selskapet har, vi vil investere og vi vil bidra til at Hurtigruten fortsatt kan levere opplevelser i verdensklasse til passasjerene, sier Petter A. Stordalen.

Trygve Hegnar fremhever at det ikke vil bli noen endringer i drift og ledelse av selskapet.

– Hovedkontoret forblir i Tromsø. Vi vil fortsette selskapet på samme måte med samme konsernsjef, fremholdt han.

Positive til eierendringer

Nestleder i styret i Hurtigruten, Helene Jebsen Anker, kommenterer tilbudet slik:

– De habile styremedlemmene i Hurtigruten har foretatt en detaljert gjennomgang av betingelsene og vilkårene i tilbudet. Tilbudet reflekterer Hurtigrutens strategiske og finansielle verdier og representerer en betydelig premie i forhold til aksjekursen. I tillegg til at det vil føre til verdier for aksjonærene, ser de habile styremedlemmene muligheten for at Hurtigruten kan fortsette sin vekststrategi under Silk Bidcos eierskap. Hurtigruten er et veldrevet selskap med betydelig potensiale. Vi tror at dette potensialet vil bli oppnådd raskere og mer effektivt med Silk Bidco om bord. Det habile styret anbefaler aksjonærene å godta tilbudet, går det frem av en pressemelding.

Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten, kommenterer saken slik:

– Tilbudet representerer et spennende nytt kapittel for Hurtigruten, våre gjester, medarbeidere og samarbeidspartnere. Under det potensielle nye eierskapet vil selskapet dra nytte av erfarne investeringspartnere som med sitt engasjement, gode resultater og sitt langsiktige perspektiv vil kunne innebære sterk støtte for å oppnå selskapets fulle potensiale og langsiktige ambisjoner.

Om budet blir godtatt vil Hurtigruten bli tatt av børs.

Kritisk

Tidligere stortingsrepresentant for SV i Nordland, Geir Ketil Hansen, er kritisk til eierskapet til hurtigruta kan forsvinne ut av landet.

Hansen, som var med å legge grunnlaget for den nåværende hurtigruteavtalen med Staten, mener oppkjøpet kan få store konsekvenser for Nord-Norge.

– Dette annonserer en kurs for hurtigruta, der den beveger seg bort fra forankringen og historien i Nord-Norge. Vi får et mer kommersielt selskap som baserer seg på reiseliv. Det utvanner samfunnskontrakten hurtigruta har med staten om vi mer og mer får et cruiserederi.

Forskningsleder ved Handelshøgskolen i Bodø, Gisle Solvoll, fremhever at det er staten og ikke eierne som avgjør hvor hurtigruta skal gå.

– Eierskapet har ikke så mye å si. Det viktigste er hvem som sitter i den politiske ledelsen i departementet.

Dagens avtale mellom staten og Hurtigruten går ut i 2019.

– Etter dette tror jeg ikke vi vil se samme helårlige drift som nå, sier han.