Gir 400.000 til forskning på eldre

Elisabeth-stiftelsen gir UiT – Norges arktiske universitet 400.000 kroner til forskning på eldre. Det skjer i forbindelse med at stiftelsen legges ned, skriver UiT på sine nettsider. Bevilgningen er i tråd med Elisabeth-stiftelsens ønske om å gi penger til forskning som skal komme den eldre befolkninga til gode. –Vi er veldig glade for tildelinga, sier Nina Emaus, leder ved Institutt for Helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet.