Genbank i Aleppo fylles opp av frø fra Svalbard

Samtidig som nye uttak av artsfrø sendes til Svalbard Globale Frøhvelv fra Libanon og Marokko, sendes en stor samling tilbake til Aleppo.

Frølageret på Svalbard

Frø fra verden over kan settes inn som «innskudd» i den globale banken på Svalbard. Nasjonene eller institusjonene som sender frø til Svalbard skal fortsatt eie dem, og ingen andre kan gjøre uttak fra banken.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Inne i en fjellside, beskyttet av permafrosten på Svalbard, ligger verdens mest varierte samling av matfrø fra hele verden.

Beholdningen på over 50 000 artsfrø som i sin tid ble sendt fra Aleppo i Syria til Svalbard Globale Frøhvelv, er nå på vei tilbake til Aleppo.

Artsfrøene ble først sendt til hvelvet på Svalbard for lagring, og sendes nå tilbake av det internasjonale senteret for jordbruksforskning i tørre områder (ICARDA) for å gjenoppbygge nye fullstendige genbanksamlinger i Aleppo.

Hvelvet på Svalbard er verdens største globale samling av matfrø, og er plassert en knapp kilometer fra flyplassen i Longyearbyen. Lageret skal fungere som en «sentralbank» for verdens frø, og som et sikkerhetsnett mot blant annet krig og klimakriser.

Samtidig har også ICARDA levert 7511 artsfrø til lagring på Svalbard, fra Libanon og Marokko.

Uttaket består av arter og frøeksemplarer som gir en rekke ulike avlinger, blant annet hvete, bygg og hestebønner.