– Vi må gjøre det lønnsomt å komme til Norge og lage film

Stjerneregissør Nils Gaup mener Norge har gått glipp av flere store Hollywoodproduksjoner på grunn av mangel på incentivordning for film.

Veileder Nils Gaup

Nils Gaup har tro på hollywoodtilstander i Finnmark.

Foto: Pressebilde/Hans Oluf Utsi

– Den naturen vi har i Finnmark både vinter og sommer gjør at jeg tror store hollywoodprosjekter ønsker å komme hit og lage film. Da må vi sørge for at det blir lønnsomt å komme hit og lage film. Det er jo ikke nå, sier regissør Nils Gaup i sitt foredrag under Finnmarkskonferansen.

Han etterlyser en incentivordning for filmbransjen, der en viss prosentandel av den totale produksjonskostnaden knyttet til innspillingen i landet dekkes av staten.

Nils Gaup

Nils Gaup taler under Finnmarkskonferansen

Foto: Andre Bendixen / NRK

I tillegg til at mange hollywoodproduksjoner velger å legge innspillingen til land som har incentivordninger, slik som Island eller New Zealand, er også mange store norske filminnspillinger flyttet utenlandsk.

Også Gaup valgte å reise til Tsjekkia da han skulle spille inn sin nyversjon av «Reisen til julestjernen».

– Film er næring

Gaup og filmprodusent Linn Henriksen, som han holdt foredrag sammen med, mener at denne utviklingen nå må snus.

– Film er ikke bare kultur, det er også næring. OM vi kunne fått på plass denne incentivordningen, kunne det blitt en stor industri, sier Henriksen.

Hun forteller blant annet at filmindustrien siden 2012 har gitt mer penger i kassa enn fiskeindustrien på Island.

– Det er ikke helt fjernt for Finnmark å sammenligne seg med Island, sier Henriksen.

  • LES OGSÅ:

Har ikke tro på subsidier

I konferansesalen satt regiondirektør for NHO Reiseliv Nord-Norge, Geir Solheim. Også han etterlyser en incentivordning for filmindustrien.

– De landene som har en slik ordning er de samme landene som vi konkurrere med, i å være et naturbasert opplevelsessted for turister, sier han.

Han mener en slik ordning både vil øke omsetningen i regionen og være en unik markedsføringsmulighet.

Både Henriksen og Solheim mener det er feil at Kulturdepartementet behandler incentivordningen da de mener dette er en næringspolitisk sak. Det er ikke stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke Jensen fra Finnmark enig i. Han mener man bør se på andre løsninger enn bare incentivordning.

– Det er ikke sånn at hver gang det dukker opp en næring som sliter med å overleve fordi det er dyrt i Norge, så kan vi gå inn med subsidier for å berge den. Vi må skaffe norsk næringsliv konkurransekraft så det kan konkurrere internasjonalt, og incentivordning er kanskje ikke den beste måten å gjøre det på, sier han.