Laksestrid i Tana hardner til

Striden om laksen i Tanaelva hardner til, og nå går det mot rettssak om hvem som får forvalte fisket.

Laks tatt i Tanaelva

Fiskere i Finnmark har dratt opp rekordmye storlaks i sommer. Bildet er fra laksefisket i Tanaelva.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I fjor fikk laksefiskerne i Tana sitt eget lokale forvaltningsorgan, Tanavassdragets fiskeforvaltning, etter å ha tidligere blitt styrt av Fylkesmannen i Finnmark.

Styret består av fem grunneiere, kalt laksebreveiere, og fire kommunalt valgte representanter fra Tana og Karasjok.

Det første styret gjorde var å innskrenke fisketiden kraftig i den delen av elva som ikke grenset mot Finland.

Ble rasende og kastet styret

Laksebreveierne ble så rasende på sine egne medlemmer som godtok dette at de 11. august i år byttet de ut av styret.

Men- Miljøverndepartementet godtok ikke dette, og det har vært strid om lovligheten av vedtaket.

Rettssak

Den nyvalgte lederen, Reidar Varsi, sier at rettssak er eneste utvei siden det gamle styret ikke vil gå frivillig:

– Vi er kommet i den situasjonen at vi ikke ser noen annen utvei enn at vi skal prøve saken i retten. Så får vi se hva retten sier.

Varsi ser ingen grunn til å forhandle med det han mener er det gamle styret:

– Det vil jo være riv ruskende galt av meg som nyvalgt leder at jeg skal gå og forhandle med de som er kastet ut av styret. Vi har mulighet til å skifte ut medlemmene under valgperioden.

Nekter å gå

Leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning

Helga Samuelsen og de 'gamle styremedlemmene' nekter å gå.

Foto: Piera Balto / NRK

Helge Samuelsen hadde rollen som styreleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning helt frem til møtet i august der et flertall av laksebreveierne kastet han og deler av styret.

Men, Samuelsen nekter å gå, og sier den lokale forvaltningen blir svekket dersom han gir etter for press:

– Jeg beklager selvfølgelig at noen går til det skrittet at de ønsker rettssak. At vi ikke går av nå skyldes det at dersom vi går av uten at det er særlige grunner til det, så mener jeg at vi er med på å svekke hele forvaltningsorganet.

Kutter strenge reguleringer

Samuelsen lover at de strenge reguleringene i fisket som han innførte, skal opphøre neste år, og at alle får lik fisketid på norsk side.

– Neste år så vil ikke reglene bli så stramme som de har vært i år. Og det vil også bli likt på grensestrekningen og på den norske delen av vassdraget.

– Angrer du på at dere innførte reguleringene, siden skapte så mye strid?

– Nei, jeg gjør faktisk ikke det.

Nekter å høre på det gamle styret

Jorunn Sottinen er leder for laksebreveierne i Tanaelva. De er grunneiere som har rett til å fiske med garn.

Sottinen vil bare forholde seg til det nye styret.

– Det er helt håpløst. Vi har jo valgt et nytt styre som vi forholder oss til, sier Sottinen.

De gamle styremedlemmene har blitt bedt om å gå av laksebreveierne i Tana, gjennom deres advokat Tor Rekve. Fristen for å svare er 12. september. Men styremedlemmene nekter altså å gå, og dermed er saken fastlåst inntil videre.