NRK Meny
Normal

Går mot moderpartiet - ønsker lokal kontroll over motorferdsel i utmark

Sosialistisk Ungdom går langt på vei i å støtte regjeringens ønske om å la kommune selv få bestemme over motorferdsel i utmark. Dermed trosser de moderpartiet SV og naturvernere, som er svært skeptiske til en liberalisering.

Nicholas Wilkinson

Leder i Sosialistisk Ungdom mener lokale folk kjenner naturen best, og er dermed de som er best egnet til å vurdere hvor mye scooterkjøring som er forsvarlig.

Foto: Eirin Aardal / NRK

– Vi mener folk selv lokalt bør få lov til å styre dette, for det er folk lokalt som vet best hvordan naturen er hos dem, sier leder i Sosialistisk Ungdom, Nicholas Wilkinson.

Med et klart flertall bestemte SU på landsmøtet i år å la kommunene selv få styre scooterkjøring i utmark. De går med det mot moderpartiet Sosialistisk Venstreparti.

Stor uenighet

Kirsti Bergstø

Finnmarks stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, frykter at kommunene selv skal bestemme scooterkjøringen.

Foto: Kenneth Hætta

Finnmarks stortingsrepresentant for moderpartiet SV, Kirsti Bergstø, frykter en slik liberal retning.

– Jeg frykter en praksis der det kun er motorferdselen som skal ha forrang, og at det kun er det motoriserte som skal bli tatt hensyn til, og det vil være veldig negativt for oss som bor i Finnmark, sier hun.

Den bekymring en deler ikke Nicholas Wilkinson i Sosialistisk Ungdom.

– Nei absolutt ikke, helt motsatt, for hvis vi gir folk ansvar og tillit til å ta vare på naturen sin, så kommer de også til å bruke den mer skikkelig, sier Wilkinson.

Bryter loven igjen og igjen

Naturvernforbundet klaget inn 18 av 24 saker om scooterkjøring i til fylkesmannen - og fikk medhold i over halvparten. Dette var bare søknader om dispensasjoner i Alta.

De mener kommunene ikke klarer å følge loven.

– Hvor lenge skal man bryte en lov før man skjønner at man egentlig er en lovbryter, spør leder i Naturvernforbundet Vera Eriksen.

De har jevnlig klaget på dispensasjonssaker i snart ti år. Nå er de lei.

– Det hjelper jo veldig lite at vi år etter år skal anke disse sakene når kommunen året etter fortsetter med så å si blåkopi av fjoråret, sier Eriksen.

Flertall for lovendring

I dag har Senterpartiet med regjeringen flertallet på Stortinget for en lokal bestemmelse av motorisert ferdsel i utmark.

SU syntes klageinstansen hos fylkesmannen vil fortsatt være viktig, men at folk flest vil det beste for naturen.

– Vi vet at hvis folk får lov til å ta ansvar for ting, så tar de bedre vare på de tingene.

Regjeringen jobber nå med å få til en lovendring som vil gi kommunene mulighet til å regulere scooteraktiviteten i sitt område.

Dagbladet skriver at det er et lovforslag Senterpartiet tilsynelatende vil sikre flertall for.