Går i bresjen for at flere kommuner skal innføre fjelloven

Under et møte mellom nordnorske kommuner torsdag ble de enige om å jobbe for å innføre loven som ikke gjelder i Nord-Norge.

Knut Jentoft

JOBBER FOR FJELLOVEN: Knut Jentoft, ordfører i Storfjord.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Johan Petter Røssvoll

VIL HA FORANDRING: Johan Petter Røssvoll var også med i Samerettsutvalget 2 som foreslo lokal forvaltning i Nordland og Troms. Her holder han utvalgets 1300 siders lange innstilling.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Torsdag var det et møte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) i Nordland og Troms. Møtet ble avholdt i Bodø, der fjellov-saken var hovedsak.

– Enkelte kommuner ønsker nå å iverksette fjelloven gjennom et kommunestyrevedtak. De er i startgropa med å fatte et vedtak, sier Johan Petter Røssvoll i USS.

– Trykker på

I dag gjelder ikke fjelloven i Nord-Norge, noe som betyr at det er Statskog som forvalter statseid grunn, og tar betalt, i stedet for at dette er et lokalt ansvar.

NRK har i en rekke saker fortalt om hvordan bønder, kommuner og andre utmarksbrukere føler seg forskjellsbehandlet fra Sør-Norge, der fjelloven gjelder. Og om hvordan inntekter dermed forsvinner ut av Nordland og Troms, og til statskassa.

Dette har versert lenge nok. Vi velger å nå trykke skikkelig på for å få ei lik forvaltning som resten av landet, sier Røssvoll.

Fjelloven

UTEN LOKAL FORVALTNING: To fylker i landet, Nordland og Troms, mangler lokal forvaltning.

Foto: NRK

Spydspissen Bardu

Blant annet har NRK fortalt om Bardu kommune i Troms som har et kommunestyrevedtak om å innføre fjelloven.

– Bardu kommune er kommet langt i prosessen, men flere kommuner nord for Saltfjellet vil følge opp, forteller Røssvoll.

I Troms er Bardu, Storfjord og Kåfjord medlem av Utmarkskommunenes Sammenslutning. I Nordland er det langt flere, blant dem Fauske, Sørfold og Rana.

Storfjord-Ordfører Knut Jentoft (LL) var på gårsdagens USS-møte:

– Jeg vil jobbe for fjelloven og støtte opp om Bardu, samt jobbe for at flest mulig kommuner med mye statsgrunn skal gjøre vedtak om å innføre fjelloven, sier han.

Han understreker at kommunestyret ikke har konkludert i saken, men sier han tror saken vil gå gjennom.

Noen trenger stortingsvedtak

Johan Petter Røssvoll sier at kommuner med innkjøpt statsgrunn, der staten har kjøpt områdene tilbake fra private, ser saken annerledes enn kommuner med opprinnelig statsgrunn, mange av dem sør for Saltfjellet:

– Men også blant disse kommunene er det noen som ønsker å gjøre vedtak om innføring av fjelloven, men da må det til et politisk vedtak i regjering og storting for å få det klargjort. Men interessen er der, for man ønsker å sette dette skikkelig på dagsorden, sier Røssvoll.

Taus minister

Landbruksminister Dale med reindriftsmelding på skrivebord

INGEN KOMMENTAR: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er helt taus i saken om fjelloven i Nord-Norge.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

I NRKs reportasjer har mange uttrykt stort frustrasjon over Statskogs forvaltning i Nordland og Troms. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har i mer enn to måneder vært komplett taus om saken, tross flere henvendelser fra NRK.

Torsdag skrev fra ekspedisjonssjef Pål Vidar Solli i Avdeling i Landbruks- og matdepartementet blant annet dette i en e-post til NRK:

Statskog SF må forholde seg til dagens lovverk og rammer for virksomheten. (...) Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat.