Går for ny bru til Kvaløya

Fylkesmannen i Troms kommer med innsigelse dersom den nye forbindelsen mellom Tromsøya og Kvaløya legges i tunnel via Håkøya. Fylkesmannen peker på kommunens knutepunktstrategi, lokalisering og omfang av bolig- og næringsarealer, bykonsentrasjon med muligheter for økt kollektivtrafikk, og hensyn til gående og syklende. Det skriver itromso.no.