Ga ingen statsgaranti

Kulturministeren ville ikke støtte Arctic Race of Norway

Hadia Tajik sa nei til Arctic Race of Norway
Foto: Martin Mortensen/Arne Ranaas / NRK

Kulturminister Hadia Tajik holder fast på at staten ikke vil stille garanti til det planlagte sykkelløpet Arctic Race of Norway, som etter planen skal arrangeres i Nord-Norge fra neste sommer av.

Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet tok opp spørsmål om statsgaranti i Stortinget spørretime i formiddag. Han mener arrangementet bør kunne få en slik garanti, på linje med andre, større idrettsarrangement.

Tajik sa i Stortinget i dag at hun ikke ønsker å bruke penger fra spillemidlene til dette.

– Disse midlene skal brukes til rehabilitering og utbygging av idrettsanlegg, primært for barn og ungdom. Her er det et stort etterslep, og det er derfor ikke økonomisk grunnlag til å gå inn i en praksis med statlig støtte til idrettsarrangement.

– Betyr ikke noe

Daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Erik Dybdal sier dagens uttalelse fra kulturministeren ikke er overraskende.

– For oss betyr dette ikke noe, vi har hatt en god dialog med departementet og fikk beskjed om dette for flere måneder siden. Det har ikke blitt sagt nei til noe nytt, ettersom vi ikke har sendt en ny søknad.

Dybdal vil nå konsentrere seg om å få på plass de siste bitene slik at det kan bli noe av det planlagte rittet allerede til sommeren.

– Jeg tror vi skal få det til! Det skal vi greie med private partnere som ønsker å være med på dette, vi skal klare det sammen med de tre nordligste fylkeskommunene, og vi skal greie det med næringslivet.

Dybdal sier videre at de har en fortsatt god dialog med Kulturdepartementet, ikke om pengestøtte, men om hvordan man skal få ringvirkninger av arrangementet.