Fylkesvei åpen for trafikk

Fylkesvei 293 er åpnet ved Holmbuktura. Veien var tidligere stengt på grunn av rasfare.