Fylkesveg 888 opna

Fylkesveg 888 ved Trollbukta på strekninga Ifjord–Mehamn er opna for trafikk etter bilberging melder vegvesenet.