Fylkestinget reagerer på PCI

Opprettelse av et PCI-senter i Bodø er en forringelse av tilbudet til alle hjertepasienter i landsdelen. Det mener fylkestinget i Troms etter vedtaket i Helse Nord-styret.Troms fylkesting er i mot at det skal brukes store økonomiske og personalmessige ressurser på det de hevder er et tilbud som ikke vil gi noen dokumentert helsegevinst.