NRK Meny

Fylkestinget mot UNN-kutt

– Slike kutt kan føre til svekkelse av pasienttilbudet for en sårbar pasientgruppe, og vil bryte med deres pasientrettigheter. Det mener Troms fylkesting som reagerer på at UNN foreslår nedleggelse av rus og psykiatriposten for å spare penger. Distriktspsykiatrisk sengepost på Storsteinnes i Balsfjord kan også være i fare.