Normal

Fylkestinget avviste debatt om Barentssekretariatet

– Nå er det behov for ro, etter turbulente måneder med strid og uro, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap).

Foto: Marius Fiskum / Pressebilde

Flertallet i Troms fylkesting avviste debatt om Barentssekretariatet, da saken ble tatt opp av John Karlsen fra Frp i fylkestinget onsdag. Han mente saken hørte hjemme i der, ettersom Troms fylkeskommune er én av tre eiere i Barentssekretariatet.

John Karlsen, Frp

Frps fylkestingrepresentant John Karlsen.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Det har vært oppsigelser. Det har vært uenighet om nettavisa Barents Observer. Nå sist ble avgått sekretariatsleder Pia Svensgaard gitt ei prosjektstilling, og beholder lønna i tre år. Barentssekretariatet er kommet i et uheldig lys. Derfor burde vi i fylkestinget ha diskutert organiseringa og styresammensetninga, mener John Karlsen.

Han beklager at flertallet sa nei til dette.

– Vi må skille på rollene

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap).

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth mener det var gode grunner til å avvise en debatt nå.

– Det John Karlsen ba om var å se på organiseringa av Barentssekretariatet. Vi har avslått dette med begrunnelse at dette skjer allerede internt i sekretariatet. Det Barentssekretariatet trenger nå er ro, arbeidsro for å komme seg på fote etter de turbulente månedene med strid og uro, sier Myrseth.

– Men hvorfor skal ikke dette diskuteres nå i fylkestinget i Troms?

– Vi må skille på rollene. Vi har valgt personer som skal representere Troms i representantskapet til Barentssekretariatet. Det er også der man diskuterer den interne organiseringa. Og forslaget fra John Karlsen var uklart: Skulle man ta opp personalsaker eller den interne organiseringa, sier fylkesrådslederen.

Presentasjon av det interne arbeidet

– Men vi tar med oss signalene om at fylkestinget er opptatt av denne saken. Kanskje kommer vi tilbake med ei orientering med en presentasjon om det som er gjort internt.

– Er du fornøyd med styrets behandling av avtalen som nå er inngått med Pia Svensgaard?

– Jeg har ingen kommentar til personalsaker, men har full tillit til styret, sier Myrseth.