Fylkesrådet ber landbruksministeren stanse Statskog

Fylkesrådet i Troms ber landbruksministeren om å gi Statskog ordre om å avstå rettslige skritt mot folk som har festekontrakter eller bruker naturen.

Willy Ørnebakk

SER EN MULIGHET: Fylkesrådsleder, Willy Ørnebakk, sier man i Nord-Norge aldri har vært nærmere å få på plass en varig ordning for utmarka som i dag eies av staten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Fylkesrådet har gjort et vedtak om en henvendelse til landbruksministeren, som er generalforsamlingen til Statskog, og bedt ham om å gripe inn for å sette på vent alle typer rettighetssaker som gjelder statens grunn i Troms og Nordland.

Det sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).

Fylkesrådet i Troms ber dermed landbruksminister Jon Georg Dale om å få slutt på Statskogs rettslige steg mot folk som har festekontrakter eller bruker naturen på andre måter.

En mulighet

Bakgrunnen er spørsmålene om fjellov og lokal rett til land og vann, som NRK siden februar har rettet søkelyset på.

– Vi har utsiktene til å få på plass et for å få på plass et ordnet og ordentlig system som står seg overtid. Utsiktene for å få på plass dette synes nærmere nå enn det har vært noensinne, sier Ørnebakk.

Han viser til eksempler hvorfor det akkurat nå er en mulighet:

– Stortinget har bedt regjeringen om å utrede om fjelloven bør innføres i Nordland og Troms, og det har vært en rekke oppslag rundt at Samerettsutvalgets utredning har ligget i skuffa i 10 år, sier Ørnebakk.

Fjelloven

DER LOVEN IKKE GJELDER: I dag gjelde rikke fjelloven i Nordland og Troms.

Foto: NRK

Vil ha utmarksdomstol

I dag gjelder ikke fjelloven i Nordland og Troms. Loven sørger for sterk lokal innflytelse over utmark der staten er grunneier.

For 10 år siden la Samerettsutvalget 2 frem sin innstilling som blant annet foreslo å overføre områdene Statskog er grunneier til et selskap eid av fylkeskommunene og Sametinget. Det skulle bli ei forvaltning etter fjellovens prinsipper, med lokale styrer.

NRK har omtalt flere tilfeller der privatpersoner kjemper mot Statskog om rettigheter til eiendom. Blant annet historien om Kai Petter Johansen i Kvænangen som opplever at Statskog hevder de eier eiendommen familien hans har drevet i flere hundre år.

Fylkesrådet vil at en offentlig oppnevnt utmarksdomstol heller skal kunne håndtere rettighetssaker.

LES OGSÅ: